Fler och fler genomför numera möten, presentationer och workshoppar digitalt och formatet bjuder på flera utmaningar. Inte minst när vi kanske inte ser lyssnarna på samma sätt som tidigare. Så, vad fungerar i det digitala formatet jämfört med när man träffas fysiskt? Hur kan man bygga och framföra presentationer som når fram med budskap, engagerar och inspirerar även om man exempelvis sitter framför skärmen i sitt hem?

I denna e-kurs går vi igenom presentationsteknik och allt man behöver tänka på för att bygga tydliga, och engagerande presentationer; från struktur till framträdande och tekniska bitar (ex. ljus och ljud).

 Som deltagare får du kunskap om:

  • Ljus och ljud – gör det nån skillnad?
  • Saker som söver eller distraherar på distans
  • Hur länge orkar dina lyssnare lyssna på dig?
  • Behöver jag lägga upp presentationen annorlunda?
  • Kroppsspråket – behövs det när folk inte ser mig?
  • Rösten – vad behöver jag tänka på?

Målgrupp:

Alla som i sin yrkesroll håller i presentationer och möten som tex HR, jurister och advokater, ekonomer, chefer, projektledare med många fler.

Syfte/mål med utbildningen:

Syftet med passet är att deltagarna ska få insikt i vilka anpassningar de behöver göra när de går från att presentera fysiskt till digitalt.

E-kursen genomfördes som ett webbinarium den 16 april 2021, detta är alltså den inspelade versionen. E-kursen är 1h lång.