I denna helt nya kurs om avancerad köprätt får du fördjupa dig i förhållandena vid allmänna köp utifrån senare tids HD-praxis, där både köplagen och konsumentköplagen varit direkt tillämplig eller på annat sätt vägledande. Du får också ta del av affärslivets standardavtal vid vanliga köp och tillverkningsköp.

Köplagen är den svenska kontraktsrättens ryggrad. Lagen har varit i kraft i över ett kvartssekel, och innebar vid sitt införande flera stora omsvängningar i förhållande till 1905 års köplag, inte minst den minskade betydelsen av varuslaget. Från en inledningsvis mycket trög start med HD-praxis har det tillkommit en hel del avgöranden där köplagen varit direkt tillämplig eller vägledande, liksom avgöranden där konsumentköplagen varit tillämplig, från vilka det kan dras slutsatser om förhållandena vid allmänna köp.

Under kursen behandlas även affärslivets lösningar i form av standardavtal och handelstermer vid vanliga köp och tillverkningsköp/entreprenad av typen Turn Key Contracts, såsom Incoterms 2010, Combiterms 2011, NL 09, NLM 10, NLS 10, ABM 07, Orgalime S 2012, Orgalime SI 14, Orgalime SC 06, ECE 188 incl. Addendum 2009, ECE 188 A och ABA 99. Därtill sker jämförelser med AB 04/ABT 06, CISG, UK Sale of Goods Act 1979 och Unidroit Principles of International Commercial Contracts 2016 samt utländsk domstolspraxis, främst rörande CISG och de finska och norska köplagarna.

Som deltagare får du kunskap om:

 • Avlämnande och risk
 • Fel: Konkret och abstrakt standard, marknadsföringsfel, rådighetsfel, rättsliga fel, friskrivningar med mera
 • Påföljdssystemets uppbyggnad
 • Hävningsförutsättningar och hävningsverkningar
 • Skadestånd: Kontrollansvar, kontraktsmedhjälparansvar, direkt och indirekt förlust, produktskada med mera
 • Standardavtalslösningar för centrala avtalsbrottssituationer
 • Reklamationspliktsystemet


 

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00-10.00

  Pass I
  Avlämnande, risk, leveransklausuler och dithörande frågor

 • 10.00-10.15

  Fikapaus

 • 10.15-11.45

  Pass II
  Dröjsmål. Vite. Felbestämning och felpåföljder

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset)

 • 12.45-14.15

  Pass III
  Reklamation. Hävning

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV
  Skadestånd. Friskrivningar

 • 16.00

  Kursen avslutas