På denna djupgående arbetsrättsligakurs behandlas de frågor som i praktiken ofta förekommer i arbetsrättslig rådgivningsverksamhet i anslutning till avslutande av anställningar.

Kursen tar upp de ofta så återkommande och kniviga arbetsrättsliga frågor som uppstår när avskedande eller uppsägning sker, så som exempelvis frågor om lön, skadestånd efter uppsägning/avskedande och under tvistetid. Främst de praktiska aspekter på rådgivning i denna typ av frågor tas upp.

Den som redan har goda kunskaper i arbetsrätt kommer att få störst utbyte av denna kurs. Kursen innehåller till exempel inte någon allmän genomgång av alla typfall av uppsägningsgrund utan avsikten är att mer ingående behandla vissa utvalda praktiskt viktiga uppsägningsgrunder som upplevs som besvärliga. Inte heller sker någon allmän genomgång av formaliaregler utan i stället behandlas viktigare frågor om lön och skadestånd. Under dagen finns det även tillfälle för frågor och diskussion från/med dig som kursdeltagare.

Du får som kursdeltagare på denna arbetsrättsligakurs bland annat kunskap om:

 • Hur bedömningen av saklig grund för uppsägning görs i olika typfall
 • Vad som gäller i fråga om s.k. fingerad arbetsbrist
 • Reglerna om lön/skadestånd efter uppsägning/avskedande och under tvistetid

Målgrupp

Advokater, förbundsjurister, bolagsjurister och andra jurister, personalchefer och HR-chefer som arbetar med arbetsrättsliga frågor kring avslutande av anställning.

 

Kursprogram

 • 08.30 - 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 - 10.00

  Pass I - Sören
  Arbetstagares uppsägning och frånträdande
  Uppsägning av personliga skäl och avskedande
  – Allmänt om uppsägning och avskedande
  – LAS-varning
  – Tvåmånadersregeln
  – Bevisläget
  – Omplaceringsutredningen

 • 10.15 - 12.00

  Pass II - Sören och Sten
  Uppsägning av personliga skäl och avskedande (forts.)
  – Uppsägningsgrunderna (ett urval för närmare genomgång enligt deltagarnas val)
  – Praktiska synpunkter och tips för rådgivningsverksamhet

 • 12.00 - 13.00

  Lunch (ingår)

 • 13.00 - 14.30

  Pass III
  Uppsägning på grund av arbetsbrist & turordning
  – Vad är arbetsbrist? ”Fingerad arbetsbrist”
  – Arbetsbrist på grund av förändrade kvalifikationskrav
  – Omplaceringsutredningen – Tillräckliga kvalifikationer
  – Turordningskretsarna och turordningen – Avtalsturlista

 • 14.45 - 16.00

  Pass IV
  Praktiska synpunkter på arbetsbrist och turordning
  Lön efter uppsägning och vid tvist
  – Rätten till uppsägningslön och avräkning från denna
  – Rätten att stå kvar i anställningen vid tvist
  Skadestånd
  – Ekonomiskt skadestånd
  – Begränsningsregeln för ekonomiskt skadestånd och s.k. normerat skadestånd vid upplösning av anställning
  – Allmänt skadestånd – Skadeståndsnivåer

 • 16.00

  Kursen avslutas