I den här kursen går vi igenom vad som gäller när arbetsgivaren vill avsluta en anställning av personliga skäl eller på grund av arbetsbrist.

Kursen går igenom sådant där det krävs att arbetstagaren först varnas, den s.k. tvåmånadersregeln och vad som gäller i fråga om omplacering och turordning. Vi kommer också att gå igenom hur saklig grund-bedömningen görs och tar  upp några av de vanligare grunderna för uppsägning/avskedande.

Fokus ligger vid bedömningen i sak men det finns möjlighet att ställa frågor om formaliaregler, såsom besked om uppsägning/avskedande och varsel.

Avslutningsvis går vi igenom vad som gäller vid konkurrens från tidigare anställda och vilka möjligheter arbetsgivaren har att förhindra eller stoppa sådant, t.ex. genom konkurrensklausuler och att begära interimistiska, tillfälliga, domstolsbeslut.

Under dagen får du som deltagare ingående svar på följande frågor;

 • Hur långt sträcker sig omplaceringsskyldigheten?
 • Får arbetsgivaren höja kompetenskraven och säga upp trotjänare som inte uppfyller de nya kraven?
 • När är det tillåtet med en konkurrensklausul?

MÅLGRUPP
Advokater, ombudsmän, förbundsjurister, bolagsjurister, förvaltningsjurister och andra jurister som arbetar med arbetsrättsliga frågor.

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00-10.15

  Pass I
  Avskedande och uppsägning av personliga skäl

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II
  Avskedande och uppsägning av personliga skäl (forts.)

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset)

 • 12.45-14.15

  Pass III
  Uppsägning på grund av arbetsbrist

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV
  Konkurrens

 • 16.00

  Kursen avslutas