Välkommen till en ny kurs inom offentlig upphandling där fokuset ligger på avtal.

Affärer mellan det offentliga och privata fokuserar oftast på lagen om offentlig upphandling (LOU). En, oftast, viktigare fråga är dock det avtal som tecknas mellan parterna. Hur skriver jag ett avtal som går att tillämpa och hur kan jag redan från början underlätta att senare följa upp avtalet. En avtalsrelation handlar främst om att hitta sätt att komma överens och undvika konflikter, men vad händer om jag i min uppföljning identifierar ett fel? Vilka åtgärder måste jag vidta enligt LOU och hur kan jag skriva mitt avtal för att underlätta när denna situation är ett faktum?

Som deltagare får du kunskap om:

 • Vad är kärnan i ett avtal
 • Metoder för uppföljning av avtal
 • Vad händer när uppföljningen identifierar ett avtalsbrott
 • Hur kan en myndighet avsluta ett avtal i förtid

Målgrupp:

Kursen riktar sig mot dig som arbetar med avtal som tecknas mellan det offentliga och privata. Du kan t.ex. vara upphandlare, beställare i verksamheten eller controller. Även jurister som arbetar huvudsakligen med LOU och inte I första hand avtal ingår i målgruppen. Du kan även vara leverantör och regelbundet lämna anbud till det offentliga.

Kursen är praktiskt inriktad och utgår från exempel från verkligheten.

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost.

 • 09.00-10.15

  Pass I
  Inledning
  Vad utmärker ett avtal? Vad måste man särskilt tänka på vid avtal mellan det offentliga och en privat aktör?

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II
  Avtalets kärna
  Metodik för att teckna ett bra avtal. Vad måste finnas med? Vad behöver jag särskilt tänka på?

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset).

 • 12.45-14.15

  Pass III
  Uppföljning
  Bra uppföljningsmetodik. Hur gör jag i praktiken? Vad händer om jag upptäcker brott mot avtalet? Vad säger LOU

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV
  Uppföljning forts.

 • 16.00-

  Kursen avslutas.