Kursen syftar till att ge dig som deltagare en genomgång av avtal inom företagsöverlåtelser ur två perspektiv baserat på de två föreläsarnas olika expertis.

Det finns åtminstone två slags företagsöverlåtelser; överlåtelser av aktier och av inkråm. Även om de två formerna i praktiken många gånger avser samma företag, skiljer de sig åt både vad avser avtalsobjekt och partsställning. I det första fallet är aktieägarna säljare och aktierna avtalsobjektet och i det senare är bolaget säljare och dess tillgångar avtalsobjekt. I båda fallen är dock avtalsobjekten i huvudsak lös egendom och underliggande lagstiftning är således i första hand köplagen. Vid inkråmsöverlåtelser kan jordabalken ibland bli tillämplig likväl som CISG.

Kursen bygger till stor del på skillnaden mellan föreläsarnas erfarenheter och expertis, där advokat Michael Wigge har mångårig erfarenhet av företagsöverlåtelser och har medverkat vid åtskilliga stora transaktioner både mellan svenska parter och utländska. Medan advokat, jur. dr Jon Kihlman är bland de främsta inom avtalsrätt i allmänhet och köprätt i synnerhet. Med sina blandade erfarenheter följer de strukturen för företagsöverlåtelse.

Kursen behandlar således de steg som parter i allmänhet går igenom och de juridiska frågor som de ställs inför så som;

 • Fastighetsrätten möter köprätten
 • Avtal vid företagsöverlåtelser
 • Fastigheter och inkråm
 • Överlåtelser av aktier

 


 

MÅLGRUPP

Advokater och jurister.

Kursprogram

 • 08.00 - 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 - 10.00

  Pass I

 • 10.15 - 11.45

  Pass II

 • 11.45 - 12.45

  Lunch (ingår)

 • 12.45 - 14.15

  Pass III

 • 14.30 - 16.00

  Pass IV

 • 16.00

  Kursen avslutas