Detta är en nyhetsdag som är framtagen efter önskemål av kunder.

Sammansättningen av ämnen och föreläsare syftar till att Du som deltagare ska få en dag av nyheter och uppdateringar som hjälper Dig i Ditt dagliga arbete. Kursen ger således en uppdatering men kommer även ge fördjupade kunskaper inom de mest aktuella områdena just då, vid tiden för själva kurstillfället.

Kursen behandlar uteslutande avtalsrättsliga frågor och särskilt kommer denna genomgång att ske ur praktikerns synvinkel med genomgång av konsekvenser. Utrymme för diskussioner ges under kursen. Vidare ges Du som deltagare möjlighet att nätverka med kollegor från hela Sverige.

Programmet kommer specificeras allt eftersom kursdagen närmar sig men för mer information om innehåll vänligen se agendan nedan. Dagen avslutas med gemensamt mingel med drink.


Målgrupp

Advokater, biträdande jurister, revisorer, företagare, bolagsjurister, etc.


Kursprogram

 • 08.30 - 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 - 10.00

  Avtalstolkning- aktuella frågeställningar. (CR)

 • 10.15 - 12.00

  Aktuella frågor rörande företagsöverlåtelser (MW)

 • 12.00 - 13.00

  Lunch (ingår)

 • 13.00 - 14.30

  Compliance (BR)

 • 14.45 - 16.00

  Obehörig vinst och condictio indebitil (CD)