Avtalsdagen 2015 är en återkommande nyhetsdag för dig som arbetar med avtal och avtalsrelaterade frågor. Du får under denna dag en gedigen uppdatering av nyheter inom området och samtidigt möjlighet att utbyta erfarenheter med föreläsare och kollegor.

Sammansättningen av ämnen och föreläsare syftar till att Du som deltagare ska få en dag av nyheter och uppdateringar som hjälper Dig i Ditt dagliga arbete. Kursen ger således en uppdatering men kommer även ge fördjupade kunskaper inom de mest aktuella områdena vid tiden för själva kurstillfället.

Kursen behandlar uteslutande avtalsrättsliga frågor och särskilt kommer denna genomgång att ske ur praktikerns synvinkel med genomgång av konsekvenser. Utrymme för diskussioner ges under kursen. Vidare ges Du som deltagare möjlighet att nätverka med kollegor från hela Sverige.

Programmet kommer specificeras allt eftersom kursdagen närmar sig men för mer information om innehåll vänligen se agendan nedan.


MÅLGRUPP

Advokater, biträdande jurister, bolagsjurister, etc

Kursprogram

 • 08.30 - 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 - 10.00

  Pass I
  Aktuella frågor rörande företagsöverlåtelser (Martin Wallin)

 • 10.15 - 12.30

  Pass II
  Jämkning i kommersiella avtal, baserat på nyligen avgjord skiljedom (Jan Kleineman)

 • 12.30 - 13.30

  Lunch (ingår)

 • 13.30 - 14.30

  Pass III
  Compliance (Biörn Riese)

 • 14.45 - 16.00

  Pass IV
  Tryckerimoms – inför avgörandet (Christer Danielsson))

 • 16.00

  Kursen avslutas