Välkommen till Avtalsdagen 2018 – en återkommande nyhetsdag för dig som arbetar med avtal och avtalsrelaterade frågor. Moderator är professor Christina Ramberg.

Kursen ger deltagarna en koncentrerad uppdatering av nyheter och uppdateringar som hjälper dig i ditt dagliga arbete. Utöver uppdateringen ges även fördjupade kunskaper inom de mest aktuella områdena vid tiden för själva kurstillfället.

Moderator för dagen är professor Christina Ramberg. Christina kommer att föreläsa tillsammans med framstående föreläsare som ger dig olika perspektiv på avtalsrätten. Dessa är advokat Michele Fara, Vinge, som kommer att tala om rättsverkan av passivitet (och preskriptionsinstitutets borttynande) under rubriken ”Har preskriptionsinstitutet dött av passivitet?”. Fredrik Bergman, chef för Centrum för Rättvisa kommer att hålla ett 60 minuters föredrag kring ”HD:s nya avgörande om utbildningsavtal”. Advokat Rikard Wikström-Hermansen, Roschier kommer att behandla beviskrav i kommersiella tvister, inklusive HD:s nya syn på lättare krav för att visa skadans storlek.

Det kommer att vara en levande diskussion där Christina Ramberg agerar som moderator.

Nyhetsdagen behandlar uteslutande avtalsrättsliga frågor och särskilt kommer denna genomgång att ske ur praktikerns synvinkel med genomgång av konsekvenser. Under kursen ges utrymme för diskussion och som deltagare har du möjlighet att utbyta erfarenheter med föreläsare och kollegor.

MÅLGRUPP

Advokater och jurister, biträdande jurister, bolagsjurister och andra som arbetar med avtal och avtalsrelaterade frågor.

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00-10.15

  Pass I
  Fredrik Bergman - Utbildningsavtal mellan student och högskola. En ny HD-dom.

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II
  Michele Fara - Har preskriptionsinstitutet dött av passivitet?

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår)

 • 12.45-14.15

  Pass III
  Christina Ramberg - Ansvar för konsulter med utgångspunkt i HD:s dom om advokattjänster

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV
  Rikard Wikström-Hermansen - Beviskrav i kommersiella tvister

 • 16.00-

  Kursen avslutas