Välkommen till Avtalsdagen 2022 – en återkommande nyhetsdag för dig som arbetar med avtal och avtalsrelaterade frågor. Moderator på nyhetsdagen 2022 är professor Christina Ramberg.


Kursdeltagare har vid senaste genomförandet givit kursen snittbetyget 6,18 av 7,0 ⭐

För dig som missade kursdagen finns fortfarande möjlighet att ta del av den on demand – hela kursen som inspelad version som du ser när det passar dig.


Kursen ger deltagarna en koncentrerad uppdatering av nyheter och uppdateringar som hjälper dig i ditt dagliga arbete. Utöver uppdateringen ges även fördjupade kunskaper inom de mest aktuella områdena vid tiden för själva kurstillfället.

Det kommer att vara en levande diskussion där Christina Ramberg agerar som moderator tillsammans med ett antal gästföreläsare.

Nyhetsdagen behandlar uteslutande avtalsrättsliga frågor och särskilt kommer denna genomgång att ske ur praktikerns synvinkel med genomgång av konsekvenser. Under kursen ges utrymme för diskussion och som deltagare har du möjlighet att utbyta erfarenheter med föreläsare och kollegor.

Avtalsdagen kommer att ledas av fem experter som var och en behandlar sitt specialområde. Dessa experter är

 • Martin Wallin, advokat – talar om omsättningsmålet
 • Oskar Gentele, advokat – talar om Svartöns pris
 • Christian Hybbinette, advokat – talar om speditörspanten
 • Helena Brännvall, advokat – talar om speditörspanten
 • Christina Ramberg, professor – talar om skatterådgivarens ansvarsbegränsning

Under kommer även följande att behandlas

 • Företagsöverlåtelser
 • Tolkning av avtal mot bakgrund av tysta lojalitetsvillkor
 • Hur mycket man egentligen ska behöva betala
 • Hur mycket en leverantör/entreprenör ska behöva bevissäkra sin nedlagd tid och kostnad
 • Hur standardavtal kan ta över både lag och (tysta) avtal
 • Vad som ligger i kravet på fackmässigt, samt den eviga frågan om hur mycket konsulter får begränsa sitt ansvar för slarv

Klicka på ”Visa kursprogram” nedan för att se nyhetsdagens innehåll i detalj.

Målgrupp

Advokater och jurister, biträdande jurister, bolagsjurister och andra som arbetar med avtal och avtalsrelaterade frågor.

Är ni flera från organisationen som är intresserade av denna kurs? Läs här för mer information om våra organisationsanpassade utbildningar.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I

Christian Hybbinette & Helena Brännvall – Speditörspanten

Helena Brännvall och Christian Hybbinette kommer att tala om inkorporering av standardavtal med utgångspunkt i ett ny. avgörande från Högsta domstolen ”Speditörpanten”. När kan ett standardavtal bli del av ett avtal utan att uttrycklig hänvisning har gjorts? Skulle ex. ABK09, NL17, eller Avtal 90 kunna inkorporeras utan hänvisning?

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II

Oskar Gentele – Svartöns pris

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III

Martin Wallin – Omsättningsmålet

Martin Wallin kommer att gå igenom det sk. ”Omsättningsmålet” NJA 2021 s. 943 där Högsta domstolen tar upp och prövar lojalitetsplikten i ett aktieöverlåtelseavtal. Vad kan man dra för slutsatser av rättsfallet? Kan lojalitetsplikten aktualiseras även vid prövning av andra avtalstyper som exempelvis aktieägaravtal och samarbetsavtal? Påverkar det avtalsskrivandet och i så fall på vilket sätt?

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV

Christina Ramberg – Skatterådgivarens ansvarsbegränsning

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

9.500 kr (exkl. moms)

INGA KURSTILLFÄLLEN

Den här kursen har för närvarande inga tillgängliga datum. Om du är intresserad av att delta så kan du skicka in en intresseanmälan nedan. Du meddelas när vi har fått ett flertal intressenter.

Du kommer ej att debiteras någon kostnad vid en anmälan.

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

Kurstillfället den 14 december kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand.

FÖRELÄSARE

presentation-board 0
 Image of
Christian Hybbinette
Advokat
Läs mer
presentation-board 6
 Image of
Christina Ramberg
Professor
Läs mer
presentation-board 0
 Image of
Helena Brännvall
Advokat
Läs mer
presentation-board 0
 Image of
Martin Wallin
Advokat
Läs mer
presentation-board 0
 Image of
Oskar Gentele
Advokat och partner
Läs mer