Frågor beträffande tolkning av försäkringsvillkor tillhör de praktiskt viktigaste i hela försäkringsrätten. Under denna kurs klargörs vilka faktorer som kan äga inflytande vid tolkning av försäkringsvillkor, dessutom analyseras hur dessa faktorer förhåller sig till varandra.

Kursen leds av Marcus Radetzki, professor i civilrätt och specialist inom försäkrings- och skadeståndsrätt. Marcus kommer att presentera en schematisk modell som på ett övergripande plan skildrar tillvägagångssättet vid tolkning av försäkringsvillkor.

Oskäliga försäkringsvillkor kan, i likhet med oskäliga avtalsvillkor i allmänhet, jämkas med stöd av 36 § AvtL. Men vad utmärker egentligen ett oskäligt försäkringsvillkor? Under kursen klargörs vad ett försäkringsvillkor som är föremål för skälighetsprövning bör relateras till, dessutom diskuterar Marcus Radetzki kring vilken grad av oskälighet som egentligen krävs för att jämkning enligt 36 § AvtL ska komma i fråga.

Den övergripande målsättningen med kursen är att förbättra deltagarnas förmåga att framställa en övertygande argumentation i tvister beträffande tolkning och jämkning av försäkringsvillkor.

Under dagen får du bland annat kunskap om:

 • Vilka faktorer som äger inflytande vid tolkning av försäkringsvillkor och hur dessa faktorer förhåller sig till varandra
 • Hur man bäst lägger upp en övertygande argumentation i tvister beträffande tolkning  och jämkning av försäkringsvillkor
 • Vad som utmärker ett försäkringsvillkor som är oskäligt och som på den grunden kan jämkas med stöd av 36 § AvtL

 

MÅlgrupp:

Advokater, biträdande jurister, jurister i försäkringsbranschen, domare

Kursprogram

 • 08.30 - 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 - 10.00

  Pass I
  Vilka faktorer äger inflytande vid tolkning av försäkringsvillkor?

 • 10.15 - 11.45

  Pass II
  Hur förhåller sig de olika tolkningsfaktorerna till varandra?

 • 11.45 - 12.45

  Lunch (ingår)

 • 12.45 - 14.15

  Pass III
  Vad utmärker ett oskäligt försäkringsvillkor?

 • 14.30 - 16.00

  Pass IV
  Vilken grad av oskälighet krävs för att ett försäkringsvillkor skall jämkas?

 • 16.00

  Kursen avslutas

Citat

Mycket bra kurs och Marcus Radetzki är utmärkt

Kursdeltagare 2016-04-14

Överträffade förväntningarna.

Medarbetare på Advokatfirman Precollector