Efter många önskemål har vi nu tagit fram ytterligare en kurs i avtalstolkning med Christina Ramberg. I denna kurs får du möjlighet att djupdyka närmare i olika vanligt förekommande klausuler i några få särskilt komplicerade avtal.

Livesändning – kurstillfället den 19 oktober kommer även att livesändas. Du behöver således inte vara på plats för att delta. Läs mer här!

Kursen tar sikte på kommersiella avtal B2B som ofta medför tolkningsproblem, nämligen leveransavtal, aktieöverlåtelseavtal och aktieägaravtal.

Kursen utgår från korta övningscase där problem med olika klausuler beskrivs kortfattat. Detta diskuteras i aktiv samverkan mellan kursledaren och deltagarna.

Som deltagare får du kunskap om:

 • Vad betyder direkt och indirekt förlust?
 • Vad gäller om indexklausuler som slår fel?
 • Vad betyder SEK-by-SEK (krona för krona) i aktieöverlåtelseavtal?
 • Vad betyder grov vårdslöshet och uppsåt i aktieöverlåtelseavtal?
 • Hur ska ansvarsbegränsningar i aktieöverlåtelseavtal tolkas, gäller de om de innebär att säljaren undantar ansvar för uppgifter i due diligence-materialet?
 • Hur ska klausuler om avtalstid i aktieägaravtal tolkas?
 • Hur ska klausuler om lojalitet i aktieägaravtal tolkas? Påverkar sådana klausuler tolkningen av alla klausuler i aktieägaravtalet?
 • Påverkar avsaknaden av lojalitetsklausul tolkningen av aktieägaravtal?
 • Vad betyder ”väsentligt avtalsbrott” i aktieägaravtal?
 • Vad innebär att ett avtal är villkorat, dvs.  Tolkning av förbehållsklausuler?
 • Hur ska kontrakt med motstridigt innehåll tolkas?
 • Vad gäller om tillräknande av kunskap och agerande från personer som saknar formell behörighet?

Målgrupp:

Advokater, domare, bolagsjurister och redovisningskonsulter som kommer i kontakt med avtalsrätt.

Denna kurs bygger på vår nya utbildningsform, blended learning. Som deltagare kommer du, innan själva fysiska kursdagen, få en extra timmes digital e-learning med avslutande kunskapsfrågor. Den digitala timmen har du även möjlighet att genomföra var du vill, när du vill och hur du vill. Syftet är att på ett mer pedagogiskt sätt förbereda dig inför det fysiska kurstillfället så att du kan få ut mer av kursen som sådan.

Är ni flera från organisationen som är intresserade av denna kurs? Läs här för mer information om våra organisationsanpassade utbildningar.

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost.

 • 09.00-10.15

  Pass I

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset).

 • 12.45-14.15

  Pass III

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV

 • 16.00-

  Kursen avslutas

Citat

Christina är såväl mycket intressant att lyssna på som kunnig. En ovanligt bra kurs!

Isabel Ringsby

Flood Herslow Holme Advokatbyrå