Detta är en praktiskt inriktad e-kurs som tar upp problem som oftast uppkommer vid tolkning av avtal och fastställande av avtalsinnehåll.

Syftet med kursen är att kursdeltagaren ska

  1. Få råd om hur avtalstext bör utformas
  2. Få råd om hur avtalsinnehåll ska fastställas när avtalsparter är oense.

Christina Ramberg har valt ut vanligt förekommande praktiska frågor i anslutning till fastställande av avtals innehåll. Hon uppmärksammar särskilt senare års avgöranden från Högsta domstolen. Kursen utgår från praktiska övningsexempel.

Under dagen får du som deltagare bland annat kunskap om:

  • Modeller för fastställande av avtals innehåll (enligt praxis och doktrin)
  • Oklarhetsregeln i modern avtalsrätt
  • Inblick i några utländska metoder för att fastställa avtals innehåll
  • Problem i några viktiga standardavtal, som NL och AB
  • Problem i relation till avtal om företagsöverlåtelser, licensavtal och aktieägaravtal
  • En djupdykning i särskilda klausuler (boilerplates), exempelvis entire agreement-klausuler, No oral modification-klausuler och no waiver-klausuler

Målgrupp

Advokater, domare, bolagsjurister.

E-kursen är ca. 3 timmar och lång.