Denna kursdag kommer att fokusera på vad som händer när Förenta nationernas (FN:s) barnkonvention blir lag i Sverige år 2020. Och hur dessa lagändringar som sker allt för att barnrätten skall få bättre genomslagskraft i praktiken i Sverige kommer att påverka befintliga lagar och utfall.

Sverige godkände FN:s barnkonvention redan 1990 och trettio år senare ska alltså konventionens artiklar bli svensk lag, med lagändringar som ska börja gälla den 1 januari 2020.

Vad kommer då detta innebära för svensk lag? Socialutskottet skrev med anledning av riksdagens beslut ”att den gällande svenska lagstiftningen ligger väl i linje med konventionens bestämmelser och i många fall går den längre”, så hur stor blir förändringarna?

Att inkorporera FN:s barnkonvention i svensk lagstiftning har kritiserats hårt både av remissinstanser och av lagrådet. Kammarrätten i Stockholm har till exempel varnat för att konventionens ”vaga formuleringar” gör att man riskerar en oförutsägbar lagstiftning, är så verkligen fallet?

Under dagen kommer du som kursdeltagare att få svar kring ovan frågor samt en genomgång av svensk lagstiftning kring barnrätt idag och hur den kan tänkas se ut framöver.

Som deltagare får du kunskap om:

 • Vad det innebär att Barnkonventionen blir lag
 • Hur Barnkonventionen kan implementeras i den dagliga verksamheten
 • Vad barnsyn och barnets bästa innebär

Målgrupp:

Advokater och biträdande jurister som primärt arbetar med, eller i stor omfattning arbetar med familjerätt, barnrätt, lvu brottmål mfl områden där barn är part i ett mål. Kursen riktar sig även till verksamma socialhandläggare i övrigt.

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost.

 • 09.00-10.15

  Pass I
  Barnkonventionen bakgrund och tillämning idag

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II
  Barnkonventionens alla artiklar. Vad barnsyn och barnets bästa innebär.

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset).

 • 12.45-14.15

  Pass III
  Vad innebär det att barnkonventionen blir lag? Hur kan barnkonventionen implementeras i den dagliga verksamheten?

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV
  Fortsättning: Vad innebär det att barnkonventionen blir lag? Hur kan barnkonventionen implementeras i den dagliga verksamheten?

 • 16.00-

  Kursen avslutas.