I byggbranschen och entreprenad- och konsulträtt finns sedan länge utarbetade standarddokument för avtal mellan beställare/byggherre och entreprenör (AB 04 och ABT 06), för avtal med underentreprenör (AB-U 07 och ABT-07), för avtal med leverantör (ABM 07) och för avtal med konsult (ABK 09).

Dessa avtal utgör ett sammantaget avtalspaket. Målsättningen har varit att avtalsbestämmelser som gäller mellan byggherre och entreprenör i möjligaste mån skall samfasas med vad som gäller i övriga avtalsled, vid avtal med underentreprenör, leverantör och konsult. Detta har ibland (såsom i AB-U 07 och ABT-U 07) skett genom att AB 04 eller ABT-06 gäller även i underentreprenörsledet men med vissa tillägg men andra gånger genom att viktiga regler exempelvis om felansvar fått lösningar i ABM 07 och ABK 09 som ansluter till vad som gäller i AB 04 eller ABT 06.

Tonvikten i denna kurs i entreprenad- och konsulträtt läggs på genomgång av de viktigaste bestämmelserna i AB 04. Särskilt fokus läggs på sådana som är ofta förekommande i den praktiska tillämpningen och där felaktigheter i tillämpningen regelmässigt förekommer på fältet. AB 04 är ju något av basbestämmelser som styrt utformningen även av andra bestämmelser i det som ibland brukar kallas ”AB-familjen”. En förhållandevis begränsad genomgång sker av tilläggsbestämmelser i ABT 06, AB-U 07 och ABT-U 07. Samt av de viktigaste bestämmelserna i ABM 07 och ABK 09. Vidare kommer frågan om pågående branschförhandlingar om framtida förändringar av bland annat AB 04 att kort beröras.

Målgrupp

Kursen riktar sig till anställda hos beställare, entreprenörer, underentreprenör, leverantörer och konsulter med förhållandevis begränsad erfarenhet av rättsområdet. Dock inte till personer i chefsställning med mångårig erfarenhet.

Kursmaterial

Specifikt för kursen framtagen digital kursdokumentation ingår i kursavgiften. Du behöver även boken Allmänna bestämmelser och andra standardkontrakt. Utg 3, som inte ingår i kursavgiften. Denna kan beställas på Svensk Byggtjänst bokhandel.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

8.900 kr (exkl. moms)

INGA KURSTILLFÄLLEN

Den här kursen har för närvarande inga tillgängliga datum. Om du är intresserad av att delta så kan du skicka in en intresseanmälan nedan. Du meddelas när vi har fått ett flertal intressenter.

Du kommer ej att debiteras någon kostnad vid en anmälan.

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

Livesändning – kurstillfället den 15 december kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand. 

FÖRELÄSARE

presentation-board 0
 Image of
Rolf Andersson
Advokat
Läs mer