I byggbranschen och entreprenad- och konsulträtt finns sedan länge utarbetade standarddokument för avtal mellan beställare/byggherre och entreprenör (AB 04 och ABT 06), för avtal med underentreprenör (AB-U 07 och ABT-07), för avtal med leverantör (ABM 07) och för avtal med konsult (ABK 09).

Livesändning – kurstillfället den 15 december kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand. Läs mer här!

Dessa avtal utgör ett sammantaget avtalspaket. Målsättningen har varit att avtalsbestämmelser som gäller mellan byggherre och entreprenör i möjligaste mån skall samfasas med vad som gäller i övriga avtalsled, vid avtal med underentreprenör, leverantör och konsult. Detta har ibland (såsom i AB-U 07 och ABT-U 07) skett genom att AB 04 eller ABT-06 gäller även i underentreprenörsledet men med vissa tillägg men andra gånger genom att viktiga regler exempelvis om felansvar fått lösningar i ABM 07 och ABK 09 som ansluter till vad som gäller i AB 04 eller ABT 06.

Tonvikten i denna kurs i entreprenad- och konsulträtt läggs på genomgång av de viktigaste bestämmelserna i AB 04. Särskilt fokus läggs på sådana som är ofta förekommande i den praktiska tillämpningen och där felaktigheter i tillämpningen regelmässigt förekommer på fältet. AB 04 är ju något av basbestämmelser som styrt utformningen även av andra bestämmelser i det som ibland brukar kallas ”AB-familjen”. En förhållandevis begränsad genomgång sker av tilläggsbestämmelser i ABT 06, AB-U 07 och ABT-U 07. Samt av de viktigaste bestämmelserna i ABM 07 och ABK 09. Vidare kommer frågan om pågående branschförhandlingar om framtida förändringar av bland annat AB 04 att kort beröras.

Målgrupp:

Kursen riktar sig till anställda hos beställare, entreprenörer, underentreprenör, leverantörer och konsulter med förhållandevis begränsad erfarenhet av rättsområdet. Dock inte till personer i chefsställning med mångårig erfarenhet.

Övrigt:

För att tillgodogöra sig kursen så rekommenderas du att du har tillgång till AB04 och ABT06.

 

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost.

 • 09.00-10.15

  Pass I

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset).

 • 12.45-14.15

  Pass III

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV

 • 16.00-

  Kursen avslutas.