Låt oss presentera en helt ny kurs inom bedrägeribrott och förtroendebrott.

Under de senaste åren har antalet fall med bedrägerier och förtroendebrott ökat. Omfattande utredningar kring assistansersättning har gjort att det krävs god kunskap om bedrägeribrottet för ett framgångsrikt försvar. Även förtroendebrott som förskingring och trolöshet mot huvudman har blivit allt vanligare och måste behärskas av den som arbetar med dessa områden.

Kursen behandlar centrala begrepp i brottsbalkens kapitel 9 om bedrägeri och 10 kapitel om förskingring och trolöshet mot huvudman. Advokat Henrik Olsson Lilja förklarar dessa teoretiska brottstyper på ett lättfattligt och pedagogiskt sätt med stöd av ett flertal exempel.

Som kursdeltagare får du bland annat mer kunskap om

* Hur definieras skada, vinning och vilseledande i bedrägeriparagrafen.
* Vilka krav ställs på besittningsbegreppet i förskingringsbestämmelsen.
* Vad innebär förtroendeställning i bestämmelsen om trolöshet mot huvudman?
* Hur skiljer sig dessa brottstyper åt?
* Hur har påföljdspraxis utvecklats och hur skiljer den sig åt beroende på brottstyp?

 

Målgrupper

Advokater, domare, åklagare och jurister som arbetar med ekobrott

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00-10.15

  Pass I
  Allmänt om bedrägeribrottet
  Vilseledande
  Skada och vinning

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II
  Olika typer av bedrägerier
  Bidragsbrott
  Aktuell praxis

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår)

 • 12.45-14.15

  Pass III
  Allmänt om förskingring och trolöshet mot huvudman
  Rekvisiten för respektive brottstyp

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV
  Jämförelser mellan förskingringsbrott och bedrägeribrott
  Aktuell praxis
  Repetition

 • 16.00

  Kursen avslutas