Kursen ger en genomgång av principerna för beräkning av skadestånd i och utanför kontrakt. Viktiga utgångspunkter under dagen är positiva och negativa intresset samt additions och subtraktionsmetoden.

Områden som behandlas under kursdagen är bland annat direkta och indirekta skador i teori och praktik, kausalitets och adekvansmetoderna för att begränsa ansvaret, friskrivningar, förhållandet mellan nedsättning och skadestånd och möjligheterna att jämka skadestånd enligt lag och praxis.

Kursen har tagits fram på önskemål av tidigare deltagare på kursen Beräkning av skadestånd.  Det har skett en påtaglig aktivitet inom rättspraxis under senare tid, vilket uppmärksammas och behandlas under kursdagen – särskilt fokus ligger på beräkning av skadestånd i kommersiella förhållanden. Tidigare kursdeltagare av Beräkning av skadestånd kan således även ha nytta av denna kurs.

 

Specifika frågor som behandlas är:

• Har Prosolvias kausalitetstest för hur en skada skall uppfattas ändrat gällande rätt?

• Har Högsta domstolens dom den 17 april om revisorsansvaret förändrat rättsläget?

 

Som deltagare får du kunskap om:

• Praktiskt viktig kunskap att ha kännedom om i samband med avtalstvister

• Okunskap som kan leda till rättsförluster

• Även de som inte sysslar med tvister utan avtalsförhandlingar måste ha kännedom om frågorna för att beakta dem vid avtalsskrivningen


 

målgrupp

Kontraktuell skadeståndsrätt berör alla intresserade av affärslivet större avtal som avtalsskrivande jurister och affärsmän, processande advokater och avtalsbevakande controllers och bolagsjurister samt de som deltar i tvister som ombud eller företrädare.

Kursprogram

 • 08.30 - 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 - 10.00

  Pass I

 • 10.15 - 11.45

  Pass II

 • 11.45 - 12.45

  Lunch (ingår i priset)

 • 12.45 - 14.15

  Pass III

 • 14.30 - 16.00

  Pass IV

 • 16.00

  Kursen avslutas