Inom den ekonomiska familjerätten är beräkningen omfattande och ofta väldigt krävande. Tillsammans med Marie Wessel har vi tagit fram denna  e-kurs som hjälper dig att förenkla och förtydliga de svåra familjerättsliga beräkningarna.

Beräkningar inom familjerätten är ett återkommande huvudbry för de som frekvent arbetar med dem. De tar både tid och tankemöda samt kräver att du är extremt noga med detaljerna. En av våra mest populära föreläsare inom familjerätt, Marie Wessel, håller i kursen som hjälper dig att hitta strukturer, förstå, samt effektivisera dina beräkningar.

I och med denna e-kurs får du möjlighet att tillskansa dig dessa viktiga kunskaper på det sätt som passar dig bäst – när du vill och var du vill.

Bland annat behandlas

  • Bodelning, bodelningsvärde av fast egendom, bodelningsvärde av värdepapper, bodelningsvärde pensioner, avdragsgilla kostnader, beräkning av nyttjanderättsersättning
  • Arv, beräkning av efterarvskvoten, beräkning av bodelningsvärde vid dödsfall, förskottsberäkning och beräkning enligt 7 kap 4 § ÄB

Målgrupp

Advokater och jurister.

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

5.900 kr (exkl. moms)

Ingår i Kompetenspaket

Läs mer

E-kursen spelades in hösten 2019 och är tre timmar lång inklusive kontrollfrågor.

FÖRELÄSARE

presentation-board 7
 Image of
Marie Wessel
Advokat
Läs mer