En kurs med fokus på bland annat beställarens, entreprenörens och besiktningsmannens rättigheter och skyldigheter. Kursen är framtagen då det sedan flera år tillbaka råder brist besiktningsmän, efterfrågan på sakkunniga och möjligheten till uppdrag är således stor.

Livesändning – kurstillfället den 9 november kommer enbart att livesändas. Läs mer här!

Rolf Andersson har efter bakgrund i tingsrätt och hovrätt arbetat ett antal år som branschjurist hos dåvarande Svenska Byggnadsentreprenörföreningen, numera Sveriges Byggindustrier. Under del av den tiden var Rolf Andersson ledamot i Byggandets Kontraktskommitté och deltog då bland annat i den arbetsgrupp om 3 personer som skrev första utgåvan av boken BKKs besiktningshandledning.

Bakgrunden till utarbetande av den boken var ett allmänt missnöje bland branschens olika aktörer i frågor som handlade om felaktigheter vid genomförandet av besiktningar. Sedan 1983 arbetar Rolf Andersson i advokatverksamhet och med hög specialisering inom ämnesområdena entreprenad- och konsulträtt, med tillhörande försäkringsfrågor. Rolf Andersson har under denna tid vid ett stort antal tillfällen varit ombud vid s k överbesiktningar eller ledamot, partsutsedd eller ordförande, i överbesiktningsnämnder.

Kursen fokuserar på besiktningsbestämmelserna i AB 04, ABT 06, AB-U 07 och ABT-U 07 och behandlar bland annat följande frågor:

 • Vad kan förväntas av besiktningsmannen i form av förkunskaper, förberedelse inför besiktning och genomförande av besiktning?
 • Vilka frågor skall upptas vid besiktning?
 • Vilka frågor faller utanför besiktningsmannens behörighet?
 • Vilka rättsverkningar/juridiska konsekvenser har olika typer av besiktningar?
 • I vilken utsträckning skall besiktningsman ta tillvara båda parters, beställarens och entreprenörens, intressen?
 • Vilka frågor skall behandlas i besiktningsutlåtandet?
 • Vad avses med anmärkningar med de allmänt förekommande beteckningarna E, B, U och G
 • Vad är skillnaden mellan syn, avsyning, förbesiktning, slutbesiktning, delslutbesiktning och kompletterande slutbesiktning?
 • Oklarheter vid besiktningar, ex vis ”entreprenaden godkänns i besiktigade delar”
 • Vanligt förekommande misstag vid besiktningar, checklista
 • Överbesiktning

Övrigt:

Böckerna Allmänna bestämmelser och andra standardkontrakt samt boken Entreprenadbesiktning. BKKs handledning för besiktning enligt AB 04 och ABT 06 utgör kursdokumentation och ingår i kurspriset.

Målgrupp: Tekniker, företrädare hos beställare, entreprenörer och underentreprenörer som engageras vid olika typer av besiktningar samt för besiktningsmän och biträdande besiktningsmän

OBS! Denna kursdag pågår i 6,5 timmar.

Denna kurs bygger på vår nya utbildningsform, blended learning. Som deltagare kommer du, innan själva fysiska kursdagen, få en extra timmes digital e-learning med avslutande kunskapsfrågor. Den digitala timmen har du även möjlighet att genomföra var du vill, när du vill och hur du vill. Syftet är att på ett mer pedagogiskt sätt förbereda dig inför det fysiska kurstillfället så att du kan få ut mer av kursen som sådan.

Är ni flera från organisationen som är intresserade av denna kurs? Läs här för mer information om våra organisationsanpassade utbildningar.

Kursprogram

 • 08.30 – 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 – 10.00

  Pass I

 • 10.15 – 12.00

  Pass II

 • 12.00 – 13.00

  Lunch (ingår i priset).

 • 13.00 – 14.30

  Pass III

 • 14.45 – ca 15 30

  Pass IV

 • 16.00 -

  Kursen avslutas.