Kursen behandlar bevisföringen under förundersökningen men framförallt i domstol. Syftet med denna kurs under ledning av advokaterna Frida Wallin och Sabina Böö är att ge en överblick kring vad som är viktigt att tänka på från det att förundersökningen inleds till målet slutlig avgörs.

Livesändning – kurstillfället den 6 maj kommer enbart att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand. Läs mer här!

Kursen kommer behandla gällande lagstiftning samt praktiska tips som är behövliga i det dagliga arbetet med försvararuppdrag. Bevisföringen ska ske med klientens bästa för ögonen. En del av kursen kommer även behandla denna komplexitet. Bevisföring handlar om att kunna rättegångsbalken samt att tänka taktiskt inom ramen för de regler som gäller utan att göra avkall på etiken.

Som deltagare får du kunskap om:

 • Vilka regler som gäller för bevisföring i brottmål.
 • Hur du hanterar åklagarens bevisföring samt din egen.
 • Förhållandet mellan förundersökning och domstolsprocessen i fråga om bevisföring.
 • Reglerna för bevisföring i hovrätten utifrån EMR.

Målgrupp:

Kursen riktar sig till brottmålsadvokater, både de som är i början av sin karriär och de som har flerårig erfarenhet av försvararuppdrag.

Är ni flera från organisationen som är intresserade av denna kurs? Läs här för mer information om våra organisationsanpassade utbildningar.

Kursprogram

 • 08.30 – 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 – 10.00

  Pass I
  Vilka regler har vi att förhålla oss till, rättegångsbalken och förundersökningskungörelsen

 • 10.15 – 11:15

  Pass II
  Bevisföringen under förundersökningen

 • 11:15-12:00

  Pass III
  Bevisföringen huvudförhandling tingsrätt

 • 12.00 – 13.00

  Lunch (ingår i priset).

 • 13.00 – 14.30

  Pass III
  Fortsättning bevisföringen huvudförhandling tingsrätt

 • 14.45 – 16.00

  Pass IV
  Bevisföringen i hovrättsprocessen

 • 16.00 -

  Kursen avslutas.