BEVISFÖRING I BROTTMÅL, EN KURS I PROCESSTAKTIK FÖR FÖRSVARSADVOKATER (TRIAL BY AMBUSH)

Kursen syftar till att ge en genomgång av det straffprocessrättsliga regelkomplex som omgärdar brottmålsprocessen från ax till limpa.

Med dessa regler i bagaget görs därefter en genomgång av hur man som försvarare bäst utnyttjar reglerna ur taktisk, teknisk och etisk synpunkt. Förundersökningsstadiet avhandlas först, därefter huvudförhandling i tingsrätt och slutligen hovrättsprocessen.

Som deltagare får du bland annat kunskap om:

 • När och var du skall lägga fram din bevisning, redan under förundersökningen.
 • När och var du skall lägga fram bevisning i tingsrätten.
 • Ny bevisning i hovrätten.

 

Målgrupp

Försvarsadvokater

Kursprogram

 • 08.30 - 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 - 10.00

  Pass I
  BEVISVÄRDERING I BROTTMÅL. GENOMGÅNG AV GÄLLANDE REGLER, VÄGLEDANDE PRAXIS OCH VAD BEVISKRAVET INNEBÄR I PRAKTIKEN. VAD INNEBÄR DET RIMLIGA TVIVEL SOM FÖRSVARAREN MÅSTE UPPNÅ FÖR ATT ÅTALET SKA OGILLAS?

 • 10.15 - 12.00

  Pass II
  FÖRUNDERSÖKNINGEN. GENOMGÅNG AV RB 23 KAP OCH FÖRUNDERSÖKNINGSKUNGÖRELSEN. DISKUSSION KRING INNEBÖRDEN AV RB 23:18. NÄR SKA MAN I PRAKTIKEN ARGUMENTERA FÖR ATT ÅKLAGAREN SKA LÄGGA NER ÅTALET? NÄR SKA MAN LIGGA LÅGT OCH SPARA PÅ KRUTET?

 • 12.00 - 13.00

  Lunch (ingår)

 • 13.00 - 14.30

  Pass III
  HUVUDFÖRHANDLING I BROTTMÅL. GENOMGÅNG AV REGLERNA OM HUR HUVUDFÖRHANDLINGEN GÅR TILL. REGLERNA OM FÖRHÖR, SAKFRAMSTÄLLNING OCH PLÄDERING GÅS IGENOM ÖVERSIKTLIGT. GÄLLER RB 43:10 I BROTTMÅL. DISKUSSION OM INNEBÖRDEN AV RÄTTEN ATT TIGA. TRIAL BY AMBUSH. NÄR SKA MAN LIGGA I BAKHÅLL? NÄR SKA MAN SPELA MED ÖPPNA KORT. DISKUSSION OM ETIKEN BAKOM ”TRIAL BY AMBUSH”

 • 14.45 - 16.00

  Pass VI
  HOVRÄTTSPROCESSEN I PRAKTIKEN EFTER EMR. GENOMGÅNG AV REGLER OCH TILLÄGGSFÖRHÖR OCH PRAXIS PÅ OMRÅDET. DISKUSSION OM HUR MAN BÄST GENOMFÖR EN HOVRÄTTSPROCESS EFTER EMR. GENOMGÅNG AV NY PRAXIS OM ÅTERFÖRVISNING ETT FENOMEN SOM HAR ÖKAT SEDAN EMR INFÖRDES?