Välkommen till kursen som fokuserar på åtgärder vid angrepp på immateriella rättigheter eller företagshemligheter – juridiken möter tekniken.

Under kursdagen får du praktiska exempel och råd kring de tekniska och juridiska förutsättningarna i samband med åtgärder vid ett konstaterat eller befarat angrepp på företagshemligheter och/eller immateriella rättigheter.

Vilka begränsningar och möjligheter följer av det juridiska regelverket vad gäller företagshemligheter och/eller immateriella rättigheter? Vilka tekniska begränsningar och möjligheter finns? Frågan om behovet av och rekommenderat innehåll i sekretessavtal, IT-policy, anställnings- och konsultavtal. Vilken dokumentation på förvärv av immateriella rättigheter samt sekretessåtaganden bör säkerställas inför/vid tvist?

Du får bland annat kunskap om:

 • Åtgärder vid angrepp på immateriella rättigheter eller företagshemligheter.
 • Vilka inledande åtgärder bör genomföras skyndsamt?
 • Bevissäkringsåtgärder – vilka inledande åtgärder bör tas för att säkra bevisning och inte riskera att befintlig bevisning tappar i bevisvärde (förändras eller förstörs)
 • IT-forensisk undersökning – innehåll och form. I vilka situationer bör det övervägas att inhämta sådan bevisning?
 • Praktiska tips rörande hur samarbetet mellan juristen och IT-forensikern ska ske för att bästa resultat ska uppnås
 • Hur används IT-forensiska undersökningar som bevismedel vid domstolsförfaranden eller motsvarande

Exempel på frågor som tas upp från ett praktiskt perspektiv; Vad är en IT-forensisk undersökning och hur kan den användas som bevis vid rättstvist? Vilka är de vanligaste spåren som hittas vid en undersökning av datorer eller mobiltelefoner? Skillnaden ur ett juridiskt och tekniskt perspektiv mellan mail på molntjänst och egen serverlösning. Rättsliga och tekniska utmaningar med molntjänster, privata mail, samt konceptet ”Bring your own device”. Hur tidsstämplar fungerar på filer och mail. Är tidsstämplarna tillförlitliga? Vad är bevisvärdet vid rättstvist?


 

Målgrupp:

Verksjurister, bolagsjurister och advokater som exempelvis arbetar med immateriella rättigheter, affärsjuridik och IT-rätt.

Kursprogram

 • 08.30 - 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 - 10.00

  Pass I

 • 10.15 - 11.45

  Pass II

 • 11.45 - 12.45

  Lunch (ingår)

 • 12.45 - 14.15

  Pass III

 • 14.30 - 16.00

  Pass IV

 • 16.00

  Kursen avslutas

Citat

Bra och proffsigt.

Medarbetare på Sveriges Ingenjörer

BG Institute har bra arrangemang med lysande föreläsare i bra och tillgängliga lokaler.

Lars Nordberg

Östersunds Advokatbyrå