Denna kurs fokuserar på vad du som företagsledare, VD, ekonomichef eller övrig ansvarig som arbetar med företagshemligheter och viktig information kan göra för att skydda ditt företag mot informationsstölder.

Under kursdagen får du praktiska exempel av advokat Magnus Tonell och computer forensics project manager Michael Nylen. De ger dig råd i samband med åtgärder vid ett eventuellt angrepp på företagshemligheter och annan viktig information som finns inom företaget.

På ett pedagogiskt sätt förklaras hur du på bästa sätt skyddar dig mot stöld av företagsdata och hur du säkrar digital bevisning.

Vilka begränsningar och möjligheter har ett företag och dess ledning med hjälp av juridiken gällande företagshemligheter och/eller upphovsrättsliga tillgångar? Kan ett företag genom avtal, sekretessavtal, IT-policy, anställnings- och konsultavtal förhindra denna typ av överträdelser?

Som kursdeltagare under denna kursdag får du bland annat kunskap om:

 • Vilka åtgärder du som företagsledare/företagsansvarig kan vidta för att undvika intrång i företagets databaser både ur ett rättsligt och tekniskt perspektiv
 • Vilka åtgärder som kan vidtas vid en eventuell stöld av företagshemligheter
 • Vilka inledande åtgärder bör genomföras skyndsamt?
 • Bevissäkringsåtgärder – vilka inledande åtgärder bör tas för att säkra bevisning och inte riskera att befintlig bevisning tappar i bevisvärde (förändras eller förstörs)
 • IT-forensisk undersökning – innehåll och form. I vilka situationer bör det övervägas att inhämta sådan bevisning?

Exempel på frågor som tas upp från ett praktiskt perspektiv är; Vilka är de vanligaste spåren som hittas vid en undersökning av datorer eller mobiltelefoner? Skillnaden ur ett juridiskt och tekniskt perspektiv mellan mail på molntjänst och egen serverlösning. Rättsliga och tekniska utmaningar med molntjänster, privata mail.  Vi går även igenom konceptet ”Bring your own device”. Vad är en IT-forensisk undersökning och när är det viktigt att inhämta sådan bevisning?

Vi går under dagen igenom hur kan du hitta och säkra bevis för att företagshemligheter eller annan information har stulits. Vilka tekniska begränsningar och möjligheter finns?


 

Målgrupp:

Företagsledare, VD, ekonomichef, IT-chefer eller IT-ansvariga samt övrig ansvarig som arbetar med företagshemligheter och viktig information.

Kursprogram

 • 08.30 - 09,00

  Frukost och inskrivning

 • 09.00 - 10.15

  Pass I

 • 10.15 - 10.30

  Fikapaus

 • 10.30- 11.45

  Pass II

 • 11.45 - 12.45

  Lunch - ingår

 • 12.45 - 14.15

  Pass III

 • 14.15 - 14.30

  Fikapaus

 • 14.30 - 16.00

  Pass IV

 • 16.00

  Kursen avslutas