BG Institute presenterar nu ett nytt koncept – en juridisk baskurs i arbetsrätt för chefer och ledare med Tommy Iseskog.

Det här är en ny baskurs i juridik, framtagen för dig som har ett personalansvar. Kursen omfattar den arbetsrätt du behöver kunna i din roll som chef. Utbildningen vänder sig därmed till en bred målgrupp och den förutsätter inte någon förkunskap. Kursen passar både dig som är erfaren chef och vill hålla dig uppdaterad, och dig som är nybliven chef och behöver grunden i arbetsrätt.

I din roll som chef möter du ofta olika situationer som är reglerade av arbetsrätten. Det är viktigt att ha kunskap om det juridiska ansvar som följer med ett personalansvar och vilka rättigheter respektive skyldigheter som arbetstagare och arbetsgivare har. Som chef ska du leda och fördela arbetet och i din chefsroll har du ansvar – men vad innebär detta i praktiken i juridisk mening? Den här kursen ger dig den kunskap om arbetsrätt du behöver för att på bästa sätt hantera de situationer du ställs inför. Därmed kan du undvika vanliga och kostsamma fallgropar.

Under kursen får du lära dig mer om:

 • Det arbetsrättsliga regelverket – vad du som chef behöver känna till
 • Chefens befogenhet och ansvar
 • Chefens uppgift att fullgöra arbetsgivarens skyldigheter och tillse att arbetstagaren fullgör sina skyldigheter
 • Innebörden av ett anställningsavtal
 • Rättigheter och skyldigheter för arbetsgivare och arbetstagare

Introduktionskampanj!
Boka det första tillfället av denna nya kurs till specialpriset 4 900 kr!

Ett utmärkt tillfälle att utbilda fler chefer och ledare i organisationen
och att höja
kompetensnivån vad gäller arbetsrätt.


Målgrupp

Kursen vänder sig till alla professionella aktörer med en roll som vd, chef eller ledare med personalansvar.


Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00-10.00

  Pass I

 • 10.15-12.00

  Pass II

 • 12.00-13.00

  Lunch (ingår i priset)

 • 13.00-14.30

  Pass III

 • 14.45-16.00

  Pass IV

Citat

Tommy Iseskog är mycket inspirerande, han får det svåra att bli logiskt.

Eva-Karin Friberg

Blå Stjärnans djursjukhus

Framstående föreläsare och kurser på olika orter i landet är styrkor hos BG Institute.

Niclas Elison

Advokat Niclas Elison AB