Denna kurs med Fredric Renström ger dig som kursdeltagare det senaste inom bodelningsfrågorna och bodelningsarbetet från start till mål. Praktiskt hjälper det dig att slipa din teknik och taktik i bodelningsuppdrag. Inledningsvis ger det dig några av de senaste avgöranden som meddelats från Högsta domstolen och från vissa hovrätter och som kommer att påverka ditt arbete.

Detta kan bland annat vara fordringar inom familjen och hur dessa ska beaktas inom ramen för bodelningen, nyttjanderättsersättning, pensioner och försäkringar, fåmansföretag och bodelningar.

Efter denna genomgång, som också kan ses som en kortare nyhetsdag med redogörelse för det absolut senaste inom bodelningsfrågorna, kommer Fredric Renström att övergå till att redogöra för själva bodelningsarbetet från start till mål, utifrån de olika uppdrag som du kan ha, antingen som partsombud eller som bodelningsförrättare och vilka tekniska och taktiska överväganden du bör tänka på i din rådgivning/vid ditt uppdrag. Vilka medel står till exempel till buds för dig som ombud när motparten ej medverkar? Eller hur gör du som bodelningsförrättare i de fallen? Eller om din egen klient inte medverkar? Är det i vissa fall lämpligare att ta det skyndsamt till klanderprocess? Fördelar/nackdelar? Särskild talan?

Under dagen får du bland annat kunskap om:

 • Vissa särskilt utvalda och svårhanterliga bodelningsfrågor – en uppdatering
 • Hur handlägger du dessa och andra frågor i förhållande till klient/kund?
 • Vad innebär egentligen makes/sambos redovisningsskyldighet? ”maktmedel” att ta till?
 • Hur handlägger du dessa frågor i egenskap av bodelningsförrättare?
 • Hur fungerar egentligen klanderprocessen?

Målgrupp:

Advokater, biträdande jurister på advokatbyråer, bankjurister samt jurister på andra byråer eller banker som arbetar med familjerätt.

Kursprogram

 • 08.30 - 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 - 10.00

  Pass I

 • 10.15 - 11.45

  Pass II

 • 11.45 - 12.45

  Lunch (ingår)

 • 12.45 - 14.15

  Pass III

 • 14.30 - 16.00

  Pass IV

 • 16.00

  Kursen avslutas

Citat

Fredric Renström är kunnig, rolig och pedagogisk

Jättebra som vanligt

Kursdeltagare "Bodelning, teknik och taktik" 2016-02-04

Medarbetare på Östersunds Juristbyrå