BG Institute har under flera år, i samarbete med Fredric Renström, genomfört flertalet mycket välbesökta och uppskattade kurser på familjerättens område och nu har vi tillsammans med Fredric Renström sammanställt vissa särskilt svåra frågeställningar rörande bodelning som har uppmärksammats under hans tidigare kurser. Denna kurs är såväl framtagen för dig som tidigare gått kurs med Fredric Renström som för dig som ännu inte har gått kurs.

 

Fokus på kursdagen är några av de mer svårlösta och mest omdiskuterade praktiska problem som är vanligt förekommande i den ekonomiska familjerätten generellt men även av intresse här och nu. Dessutom tillkommer en redogörelse om vissa internationella bestämmelser som är nödvändiga att behärska för den specialiserade praktikern.
Egendomsordningen, gåvor och/eller skulder inom relationen, företagsvärdering inom bodelningen kommer att hanteras och huvuddragen i hur affärsjuridiken påverkar familjerätten, med betoning på familjerätten.

 

”Håller” föreskrifterna i ett kompanjonsavtal i en familjerättslig tvist om bodelning?

 

Hur skall handlingen upprättas?

 

Och vad bör du tänka på när du upprättar till exempel ett äktenskapsförord?

 

Hur behandlas vissa personalförmåner?

 

Kan du skriva ett äktenskapsförord eller testamente utan att beakta de internationella aspekterna?

 

Det internationella äktenskapsförordet och det internationella testamentet finns det?

Målgrupp:

Advokater, biträdande jurister på advokatbyråer, bankjurister samt jurister på andra byråer eller banker som arbetar med familjerätt, se vidare under kursbeskrivning.

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost.

 • 09.00-10.15

  Pass I

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II

 • 11.45-12.45

  Lunch(ingår i priset).

 • 12.45-14.15

  Pass III

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV

 • 16.00-

  Kursen avslutas.