Det finns ett stort behov av att informera och upplysa om hur lagstiftaren ser på bokföringsbrott och annan ekonomisk brottslighet. Bokföringsbrottets karaktär som oaktsamhetsbrott betyder att det inte krävs uppsåt för att göra sig skyldig. I många utredningar har den misstänkte hamnat i den situationen på grund av vad som kan upplevas som slarv, eller okunskap om regelverket.

Kursen går igenom vad ett bokföringsbrott – och angränsande brottslighet – är på ett mer övergripande plan, utan att fastna i lagparagrafer. Detta är en juridisk baskurs inom ämnet riktad till praktiker och lekmän utan nödvändigtvis några tidigare juridiska kunskaper.

Efter genomgången kurs kommer deltagaren få inblick i regelverket (inklusive praxis), hur lätt det faktiskt är att begå ett bokföringsbrott i lagens mening och vilka kontroller som åligger företagaren samt bokförare och konsulter för att undvika ansvar. Hur ser praxis på ansvaret för företagaren och eventuella medhjälpare (bokförare/konsulter)? Hur kan vi i en verksamhet uppmärksamma fel och brister innan det är ”försent”?

Som deltagare får du kunskap om:

• Vilka krav som ställs på företagare idag i förhållande till bokföringslagen?
• Vad bokförare, redovisningskonsulter och andra har för ansvar – hur lätt är det själv bli misstänkt för medhjälp? Vilka invändningar ser vi i våra mål?
• Annan ekonomisk brottslighet (försvårande av skattekontroll, penningtvättsbrott och näringspenningtvätt)


Målgrupp:

Kursen riktar sig till egenföretagare, ägare till fåmansbolag, bokförare, redovisningskonsulter och annan administrativ personal som kommer i kontakt med bokföring och ekonomi i små och medelstora företag. Även skatterevisorer, handläggare och andra som tycker rättsområdet är intressant har behållning av kursen.

 

Kursprogram

 • 08.30 - 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 - 10.15

  Pass I
  Vad är ett bokföringsbrott? Rättslig reglering och praxis

 • 10.30 - 11.45

  Pass II
  Kan du begå ett bokföringsbrott genom att ”stoppa huvudet i sanden”? Subjektiva rekvisit. Hur ser lagstiftaren/praxis på eventuellt medhjälp – kan du som bokförare främja ett bokföringsbrott? Exempel på vanliga invändningar som förs fram och hur ser rätten på dessa?

 • 11.45 - 12.45

  Lunch (ingår)

 • 12.45 - 14.15

  Pass III
  Annan angränsande ekonomisk brottslighet som du behöver känna till

 • 14.30 - 16.00

  Pass IV
  Hur kan vi uppmärksamma fel och brister i en verksamheter innan det är försent? Vilka kontrollfunktioner måste finnas?
  Avslutande diskussion och frågor, aktuella domar och nyheter på området. Hur ser framtiden ut på området?

 • 16.00

  Kursen avslutas

Citat

BG Institute överraskar positivt. Mycket trevligt bemötande från personal.

Medarbetare på PwC