Denna kurs är en fördjupning av kursen ”Bokföringsbrott och angränsande brottslighet”. Kursdeltagarna förutsätts därför ha grundläggande kunskap om vad ett bokföringsbrott är.

I kursen kommer de subjektiva och objektiva rekvisiten av bokföringsbrottet enligt 11 kap. 5 § brottsbalken att gås igenom. Tyngdpunkten ligger på det s.k. effektrekvisitet, d.v.s. vilken omfattning och effekt felen/bristen i bokföringen måste ha för att ett bokföringsbrott ska anses begånget. Kursen innehåller även en systematisk genomgång av bokföringslagen för att belysa de krav som uppställs på bokföringsskyldigheten i denna.

Ett stort antal exempel kommer att visas för att exemplifiera olika former av bokföringsbrott samt för att visa vilka rutiner som krävs för att förebygga att bokföringsbrott, alternativt medhjälp till bokföringsbrott, begås av oaktsamhet.

Kursen behandlar även brottet Försvårande av skattekontroll, 2 § skattebrottslagen, som är ett ekobrott som det ofta åtalas för i samband med misstanke om bokföringsbrott. Detta brott utgår från bokföringen men har syftet att skydda genomförandet av skatterevisioner.

Övrigt:

Bokföringsbrottets art som oaktsamhetsbrott ställer höga krav på dig som revisor/redovisningskonsult. Okunskap är ingen ursäkt, utan tvärtom utsätter det dig för onödiga risker. Kursens fördjupande karaktär ger dig därför en utmärkt verktygslåda för att se till dina egna intressen i din yrkesutövning.

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00-10.15

  Pass I
  Vad är ett bokföringsbrott och hur blir en revisor eller redovisningskonsult medskyldig till sin kunds bokföringsbrott?

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II
  Forts. Vad är ett bokföringsbrott….

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset)

 • 12.45-14.15

  Pass III
  Genomgång av bokföringsskyldigheten enligt bokföringslagen inkl. exempel

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV
  Forts. Genomgång av bokföringsskyldigheten enligt bokföringslagen

 • 16.00

  Kursen avslutas