Denna kurs är en fördjupning av ämnet bokföringsbrott. Kursdeltagarna förutsätts därför ha grundläggande kunskap om vad ett bokföringsbrott är.

Bokföringsbrottets art som oaktsamhetsbrott ställer höga krav på dig som revisor/redovisningskonsult eller ekonomichef. Okunskap är ingen ursäkt, utan tvärtom utsätter det dig för onödiga risker. Kursens fördjupande karaktär ger dig därför en utmärkt verktygslåda för att se till dina egna intressen i din yrkesutövning.

Du som bokför eller ansvarar för ett företags bokföring måste känna till vad bokföringslagen kräver. Du frias inte genom att säga ”det hade jag ingen kunskap om”. Åklagaren behöver inte visa att du av uppsåt begått brottet. De allra flesta som döms för bokföringsbrott har dömts p.g.a. att de varit oaktsamma, det vill säga de har inte känt till eller förstått när brottet begicks.

I kursen kommer de subjektiva och objektiva rekvisiten av bokföringsbrottet enligt 11 kap. 5 § brottsbalken att gås igenom. Tyngdpunkten ligger på det s.k. effektrekvisitet, d.v.s. vilken omfattning och effekt felen/bristen i bokföringen måste ha för att ett bokföringsbrott ska anses begånget. Kursen innehåller även en systematisk genomgång av bokföringslagen för att belysa de krav som uppställs på bokföringsskyldigheten i denna.

Ett stort antal exempel kommer att visas för att exemplifiera olika former av bokföringsbrott samt för att visa vilka rutiner som krävs för att förebygga att bokföringsbrott, alternativt medhjälp till bokföringsbrott, begås av oaktsamhet.

Kursen behandlar även brottet Försvårande av skattekontroll, 2 § skattebrottslagen, som är ett ekobrott som det ofta åtalas för i samband med misstanke om bokföringsbrott. Detta brott utgår från bokföringen men har syftet att skydda genomförandet av skatterevisioner.

Som deltagare får du kunskap om:

 • Hur ett bokföringsbrott uppstår
 • De vanligaste formerna av bokföringsbrott som lett till åtal och fällande dom
 • Vilka rutiner som krävs för att förebygga bokföringsbrott
 • Vem som ansvarar för bokföringen och hur vd/styrelsen etc kan skydda sig
 • Bokföringsskyldigheten enligt bokföringslagen

Målgrupp:

Revisorer, redovisningskonsulter, ekonomichefer, redovisningschefer, skattejurister och andra som behöver känna till när bokföringen kan bli brottslig.

Kursen vänder sig till de som arbetar praktiskt med eller ansvarar för företags bokföring och som i sin egenskap av anställda och företagsföreträdare behöver känna till när bokföringen kan bli brottslig för att därmed kunna förebygga att hamna i sådana situationer av oaktsamhet.

Kursen vänder sig även till sådana yrkesgrupper som granskar bokföring, till exempel extern- och skatterevisorer, redovisningskonsulter samt försvarare åt personer som är misstänkta för bokföringsbrott.

Är ni flera från organisationen som är intresserade av denna kurs? Läs här för mer information om våra organisationsanpassade utbildningar.

Kursprogram

 • 08.00-09.15

  Pass I

 • 9.15-9.30

  Fikapaus

 • 9.30-11.45

  Pass II

 • 11.45-12.30

  Lunch

 • 12.30-13.45

  Pass III

 • 13.45-14.00

  Pass IV

 • 14.30

  Kursen avslutas