Under vilka förutsättningar ska skattehandläggare och företagsrevisorer göra brottsanmälningar gällande ekonomisk brottslighet innefattande bl.a. bokföringsbrott? Hur ser Högsta domstolen och Europadomstolen på frågan om förbudet om dubbel lagföring när det gäller skattetillägg och bokföringsbrott? Är sista ordet sagt eller?

Kursen behandlar bland annat bokföringsbrott enligt brottsbalken och normgivningen i bokföringslagstiftning och Bokföringsnämnd m.fl. Du får även en genomgång av rättspraxis från Högsta domstolen gällande bokföringsbrott innefattande medverkansansvaret för bl.a. revisorer gällande bokföringsbrott.

Kursprogrammet är upplagt så att det ska stimulera till en diskussion kring aktuella praktiska frågor om tolkningen och tillämpningen av frågor gällande bokföringsbrottet.

Under dagen kommer följande att tas upp:

 • Utformningen av, innehållet i och tillämpningen i Högsta domstolen av bokföringsbrottet enligt 11 kap. 5 § brottsbalken jämte annan normgivning
 • Bokföringsbrottets förhållande till annan ekonomisk brottslighet som t.ex. försvårande av skattekontroll
 • Skatteverkets och företagsrevisorernas anmälningsskyldighet gällande ekonomisk brottslighet
 •  Aktuell praxis gällande förbudet mot dubbla förfaranden gällande skattetillägg och bokföringsbrott.

Målgrupp

Verksamma inom revisorsbranschens revisons- och skatteavdelningar, advokatbyråer och andra juridiska konsulter som biträder skattskyldiga i tvister om vad som är brottslig bokföring och vem som är ansvarig för bokföringen. Företag och organisationer som har nytta av fördjupade kunskaper inom ämnesområdet. Handläggare inom skatteförvaltning, polis- och åklagarmyndigheter samt personal inom domstolsväsendet som arbetar med förfarandefrågor och lagföring av ekonomisk brottslighet.

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00-10.00

  Pass I
  Bestämmelser om bokföringsbrott och deras tillämpning i rättspraxis

 • 10.15-12.00

  Pass II
  Vem kan göras ansvarig, hur ser huvudsaklighetsrekvisit ut, konkreta exempel på underlåtenhet som prövas mot bokföringsbrottet.

 • 12.00-13.00

  Lunch (ingår)

 • 13.00-14.30

  Pass III
  Genomgång och diskussion om vad som avses med att främja ett bokföringsbrott enligt vad som avses i 23 kap. 4 § brottsbalken utifrån hur Högsta domstolen tolkar bestämmelsen

 • 14.45-16.00

  Pass IV
  Anmälningsskyldighet för skattehandläggare och företagsrevisorer samt förbudet mot dubbel lagföring gällande skattetillägg och bokföringsbrott

 • 16.00-

  Kursen avslutas med en sammanfattande diskussion och slutsatser.

Citat

Det är första gången på kurs hos er. Kan mycket gärna tänka mig gå hos er igen. Hög kvalitet på ämnena.

Ann-Charlotte Lilja

Leirion AB

Jag kommer definitivt hålla utkik efter andra passande kurser hos BG Institute, bra föreläsare och bra upplägg.

Maya Bäckström

LR Revision & Redovisning i Umeå