Den viktigaste anledningen till att bokföringsbrott är de mest frekvent åtalade och avdömda ekobrotten är att det endast krävs oaktsamhet.

Livesändning – samtliga kurstillfällen kommer även att livesändas. Du behöver således inte vara på plats fysiskt för att vara med på kursen. Den inspelade versionen kommer att finnas tillgänglig till den 30 juni. Läs mer här!

Du som bokför eller ansvarar för ett företags bokföring måste känna till vad bokföringslagen kräver. Du frias inte genom att säga ”det hade jag ingen kunskap om”. Åklagaren behöver inte visa att du av uppsåt begått brottet. De allra flesta som döms för bokföringsbrott har dömts p.g.a. att de varit oaktsamma, det vill säga de har inte känt till eller förstått när brottet begicks.

I kursen kommer de subjektiva och objektiva rekvisiten av bokföringsbrottet enligt 11 kap. 5 § brottsbalken att gås igenom. Tyngdpunkten ligger på det så kallade effektrekvisitet, det vill säga vilken omfattning och effekt felen/bristerna i bokföringen måste ha för att ett bokföringsbrott ska anses begånget. Eftersom bokföringsbrottet förutsätter ett åsidosättande av bokföringsskyldigheten enligt bokföringslagen kommer denna att gås igenom i dess olika delar.

Ett stort antal exempel kommer att visas för att exemplifiera olika former av bokföringsbrott samt för att visa vilka rutiner som krävs för att förebygga att bokföringsbrott begås av oaktsamhet.

I kursen går vi  även genom rekvisiten för Försvårande av skattekontroll igenom enligt 2 § skattebrottslagen som är ett ekobrott som det ofta åtalas för i samband med misstanke om bokföringsbrott. Detta brott utgår från bokföringen men har syftet att skydda genomförandet av skatterevisioner.

Som deltagare får du kunskap om:

 • Hur ett bokföringsbrott uppstår
 • De vanligaste formerna av bokföringsbrott som lett till åtal och fällande dom
 • Vilka rutiner som krävs för att förebygga bokföringsbrott
 • Vem som ansvarar för bokföringen och hur vd/styrelsen etc kan skydda sig
 • Bokföringsskyldigheten enligt bokföringslagen

MÅLGRUPP
Kursen vänder sig främst till de som arbetar praktiskt med eller ansvarar för företags bokföring och som i sin egenskap av anställda och företagsföreträdare behöver känna till när bokföringen kan bli brottslig för att därmed kunna förebygga att hamna i sådana situationer av oaktsamhet. Men kursen kan även vara intressant för sådana yrkesgrupper som granskar bokföring, till exempel extern- och skatterevisorer, samt försvarare åt personer som är misstänkta för bokföringsbrott.

Kursen passar exempelvis:

 • Ekonomi- och redovisningschefer
 • Övrig ekonomipersonal

Denna kurs bygger på vår nya utbildningsform, blended learning. Som deltagare kommer du, innan själva fysiska kursdagen, få en extra timmes digital e-learning med avslutande kunskapsfrågor. Den digitala timmen har du även möjlighet att genomföra var du vill, när du vill och hur du vill. Syftet är att på ett mer pedagogiskt sätt förbereda dig inför det fysiska kurstillfället så att du kan få ut mer av kursen som sådan.

Se trailer för kursen nedan:

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00-10.15

  Pass I
  Vad är ett bokföringsbrott?

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II
  Forts. Vad är ett bokföringsbrott?

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset)

 • 12.45-14.15

  Pass III
  Genomgång av bokföringsskyldigheten enligt bokföringslagen inkusive exempel

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV
  Forts. Genomgång av bokföringsskyldigheten enligt bokföringslagen

 • 16.00-

  Kursen avslutas