Frågan om bolagsledningens plikter och ansvar har aktualiserats i stor utsträckning under senare år, inte minst med anledning av ett antal företagsskandaler samt flertalet uppmärksammade processer mot ledande befattningshavare och revisorer. Trenden i Norden är också att denna typ av processer ökar.


Kursdeltagare har vid senaste genomförandet givit kursen snittbetyget 4,71 av 5,0 ⭐


Under kursen kommer föreläsaren ingående belysa viktiga aspekter av ledningens plikter, såsom innebörden av lojalitetsplikten, omsorgsplikten och övervakningsplikten. Vidare behandlas också reglerna om styrelseansvar vid kapitalbrist i 25 kap. ABL samt skadeståndsansvaret enligt 29 kap. ABL.

Exempel på frågor och problemsituationer som behandlas under dagen:

  • Vad innebär lojalitetsplikten, omsorgsplikten och övervakningsplikten närmare?
  • Hur omfattande är konkurrensförbudet, tystnadsplikten och upplysningsplikten för bolagsledningen egentligen?
  • Hur ska skyldigheten att iaktta bolagets intresse tolkas, i allmänhet och vid insolvens?
  • Under vilka förutsättningar kan styrelseledamöter och andra drabbas av ansvar för bolagets förpliktelser enligt 25 kap. 18 § ABL?
  • Under vilka förutsättningar kan bolagsledningen drabbas av skadeståndsansvar gentemot bolaget eller annan enligt 29 kap. ABL?

Kursen har ett praktiskt anslag och flera av frågeställningarna illustreras genom typfall och praktiska exempel. På så sätt kommer du som deltagare att få en bättre bild och förståelse för situationerna som kan uppstå och hur de ska hanteras på bästa sätt.

Innehåll i korthet:

Innebörden av bolagsledningens plikter, ansvaret vid kapitalbrist och insolvens samt skadeståndsansvaret.

Målgrupp

Advokater och bolagsjurister samt revisorer och styrelseledamöter.

Är ni flera från organisationen som är intresserade av denna kurs? Läs här för mer information om våra organisationsanpassade utbildningar.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

9.500 kr (exkl. moms)

INGA KURSTILLFÄLLEN

Den här kursen har för närvarande inga tillgängliga datum. Om du är intresserad av att delta så kan du skicka in en intresseanmälan nedan. Du meddelas när vi har fått ett flertal intressenter.

Du kommer ej att debiteras någon kostnad vid en anmälan.

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

Kurstillfället den 19 december kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand.

FÖRELÄSARE

presentation-board 9
 Image of
Jessica Östberg
Docent och universitetslektor
Läs mer