Välkommen till kursen som tar fokus på viktiga frågor och problem som rör bolagsorganens ansvar och lojalitetsplikt. Föreläsare är professor Daniel Stattin.

Under senare år har frågor kring bolagsorganens ansvar ökat i intresse. Dessa frågor kan bero på att det saknas uttrycklig lagreglering rörande lojalitetsplikten och följderna för brott mot lojalitetsplikten, vilket kan skapa allvarliga konsekvenser för såväl bolaget som enskilda personer.

Under kursdagen fokuserar Daniel Stattin på ett antal viktiga frågor och problem som rör bolagsorganens ansvar och lojalitetsplikt. Detaljerat behandlas begreppet vinstsyfte, som är centralt för lojalitetspliktens närmare innebörd.

På ett övergripande plan gås reglerna kring bolagsorganens ansvar igenom och som kursdeltagare får du mer kunskap om:

• Styrelseledamöter och VD är skyldiga att iaktta ”bolagets intresse”
• Är det aktieägarnas gemensamma intresse eller ett särskilt bolagsintresse?
– I vems intresse arbetar man?
– Intressen i solventa och insolventa bolag
– Vad innebär bolagets intresse i praktiskt beslutsfattande i olika situationer?
– Hur kommer detta till uttryck i regler och praxis?

• Hur bör styrelseledamöter i riskkapitalbolag agera med tanke på lojalitetsplikten?
– Lojalitetsplikt vid transaktioner (M&A)
– IPOs
– Relationen till investerare

• Vad innefattar lojalitetsplikten i aktiebolag?
– Aktiebolagslagenes regler och befintlig praxis
– Lojalitets- och vårdplikt – olika moment och konkreta situationer
– Styrelseförsäkringar m.m.

• Rättsföljder och sanktioner inkl. revisorernas granskning
– Sanktionsprocessen – regler och praxis
– Anvsrasfrihetsbeslut och innebörden av detta


 Målgrupp

Jurister, såsom chefsjurister, bolagsjurister, kommunjurister och advokater


 

Kursprogram

 • 08.30 - 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 - 10.00

  Pass I

 • 10.15 - 11.45

  Pass II

 • 11.45 - 12.45

  Lunch (ingår)

 • 12.45 - 14.15

  Pass III

 • 14.30 - 16.00

  Pass IV

 • 16.00

  Kursen avslutas

Citat

Jag är mycket nöjd med BG Institute och det konkreta som kursledarna kan förmedla. De ser flera infallsvinklar och anpassar till flera verksamheter.

Oscar Ingelmark

BDO