Under denna nyhetsdag som blivit en återkommande favorit strålar två av Sveriges mest namnkunniga experter inom associationsrätten, Erik Nerep och Carl Svernlöv, samman för en genomgång av den senaste rättsutvecklingen med särskilt fokus på den aktiebolagsrättsliga skadeståndsrätten.

Under denna återkommande nyhetsdag behandlar föreläsarna både ny och kommande lagstiftning inom associationsrätten samt går i detaljerat igenom den gedigna flora av ny associationsrättslig rättspraxis som kommit in under senaste året, och då med särskild fokus på den aktiebolagsrättsliga skadeståndsrätten inom associationsrätten. Som kursdeltagare under denna nyhetsdag får du bland annat uppdaterad och ökad kunskap om:

 • Förenklingarna i aktiebolagslagen, ABL, som trädde i kraft för ett år sedan, 1 augusti 2014, och dessa förenklingars betydelse för den befintliga associationsrätten
 • De per kursdagen pågående utredningarna i ämnet och vad de kan ha för inverkan på framtida praxis och lagstiftning och detta med särskild fokus på bl.a särskild granskare
 • EU:s nya revisionspaket och förändringarna detta gett i aktieägarrättighetsdirektivet, vad innebär detta/dessa för framtiden?
 • De nya civil- och förvaltningsrättsliga avgörandena som påverkar minoritetsskyddet och skadeståndsansvaret för styrelseledamöter och revisorer

Målgrupp

Advokater, bolagsjurister och andra affärsjurister samt revisorer.


 

Kursprogram

 • 08.30 – 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 – 10.00

  Pass I
  Den senaste utvecklingen inom EU:s associationsrätt

 • 10.15 – 12.00

  Pass II
  Ny och kommande svensk lagstiftning om aktiebolag och andra associationer

 • 12.00 – 13.00

  Lunch (ingår i priset).

 • 13.00 – 14.30

  Pass III
  Ny rättspraxis på associationsrättens område Del I

 • 14.45 – 16.00

  Pass IV
  Ny rättspraxis på associationsrättens område Del II

 • 16.00 -

  Kursen avslutas.

Citat

BG Institute är överlägsna avseende kurser som gäller för både ekonomer och jurister.

Lars Ekdal

Grant Thornton

Bra föreläsare, bra ämnen och praktiskt tillämpbart innehåll.

P-I Svensson

Delphi