Två av Sveriges främsta experter inom associationsrätten strålar samman i en bolagsrättslig nyhetsdag som blivit en riktig favorit. Rolf Skog och Carl Svernlöv ger oss uppdateringar av den senaste rättsutvecklingen, kommande lagstiftning och rättspraxis.

Livesändning – kurstillfället den 11 maj kommer enbart att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand. Läs mer här!

Under denna återkommande nyhetsdag behandlar föreläsarna både ny och kommande lagstiftning inom associationsrätten samt går i detalj igenom associationsrättslig rättspraxis från de senaste åren.

Som kursdeltagare under denna nyhetsdag får du bland annat uppdaterad och ökad kunskap om de pågående utredningarna i ämnet. Du får förståelse vad de kan ha för inverkan på framtida praxis och lagstiftning med särskild fokus på bland annat särskild granskare.

Under nyhetsdagen behandlas:

 • Nyheter i aktiebolagslagen 2020
 • Lagen om tillfälliga undantag från bolagsstämmoregler
 • Pågående lagstiftningsarbete
 • Domstolspraxis i urval
 • Aktiemarknadsnämndens praxis i aktiebolagsrättsliga frågor
 • Bolagsstyrningskoden
 • EU:s fortsatta arbete på aktiebolagsrättens område

Målgrupp:

Advokater och jurister

Är ni flera från organisationen som är intresserade av denna kurs? Läs här för mer information om våra organisationsanpassade utbildningar.

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00-10.15

  Pass I
  Nyheter i aktiebolagslagen 2020
  Lagen om tillfälliga undantag från bolagsstämmoregler

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II
  Domstolspraxis i urval

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset).

 • 12.45-14.15

  Pass III
  Pågående lagstiftningsarbete
  EU:s fortsatta arbete på aktiebolagsrättens område

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV
  Bolagsstyrningskoden
  Kollegiets ersättningsregler
  Aktiemarknadsnämndens praxis i aktiebolagsrättsliga frågor

 • 16.00-

  Kursen avslutas.