Välkommen till kursen som behandlar hur man förbereder och genomför en bolagsstämma i ett noterat bolag.

Arbetet med att planera och genomföra en bolagsstämma i ett bolag med lite mer spridd ägarkrets har blivit mer komplicerat. Ökad aktivism hos minoritetsägare och ett regelverk som ökar i komplexitet, särskilt i noterade bolag, ställer allt större krav på bolagen och deras juridiska ombud. Vilka regelverk är applicerbara? Vilka ämnen får tas upp under bolagsstämman? Kan man ta upp frågor som inte direkt framgår av kallelsen? Hur mycket ändringar kan man göra i ett förslag? Kan man överklaga ett bolagsstämmobeslut?

Advokaterna Axel Calissendorff och Carl Svernlöv har båda gedigen erfarenhet inom området och kommer att guida dig genom de förändringar som har skett och kommer att ske inom ramen för bolagsstämmor.

Under kursdagen kommer Axel och Carl att gå igenom alla de olika moment som ska genomföras före, under och efter en bolagsstämma. Kursledarna har lång erfarenhet av att genomföra bolagsstämmor.

Som deltagare får du kunskap om:

 • Hur man förbereder och genomför en bolagsstämma i såväl noterade som onoterade bolag
 • Vilka ämnen som får tas upp under bolagsstämman
 • Vilka ändringar kan man göra i ett förslag
 • Vilka minoritetsskyddsfrågor som kan uppkomma
 • Möjligheterna att överklaga bolagsstämmobeslut

 

MÅlgrupp:

Advokater och övriga jurister som arbetar med affärsjuridik. Kursdagen har en praktisk inriktning och riktar sig till såväl bolagsjurister, ekonomichefer och andra som har att svara för stämmans planering och praktiska genomförande, som agerar rådgivare i samband med stämman eller ska agera ordförande på stämman.

Kursprogram

 • 08.30 - 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 - 10.00

  Pass I

  Inledning

  • Årsstämma och extrastämma – några grunder
  • Aktieägares initiativrätt
  • Generalklausulen och minoritetsskydd
  • Planering inför stämman

 • 10.15 - 11.45

  Pass II

  Kallelse och underlag

  • Olika kallelseformer
  • Kallelsens form och innehåll – vad är ett huvudsakligt förslag?
  • Föranmälan – vad kan bolaget kräva?
  • Ärenden och förslag – vad är skillnaden?
  • Tillhandahållande av handlingar

  Deltagande i stämman

  • Anmälningslista och aktiebok
  • Ägarregistrering – vad händer om banken missar detta?
  • Ombud- och fullmaktsfrågor
  • Biträden – närvaro- och yttranderätt
  • Styrelse och annans deltagande

 • 11.45 - 12.45

  Lunch (ingår)

 • 12.45 - 14.30

  Pass III

  Stämmoförhandlingen

  • Öppnande – olika möjligheter
  • Ordförande
  • Röstlängd – vilken röstlängd gäller vid konkurrerande förslag?
  • Dagordning – kan den ändras?
  • När är stämman behörigen sammankallad?
  • Årsredovidning - obligatoriska moment
  • Minoritetsutdelning – vad är det?
  • Styrelsearvode
  • Val av styrelse och suppleanter
  • Val av revisorer och suppleanter
  • Frågerätt och annan insyn för aktieägare
  • Allmän och särskild granskning, samt andra minoritetsrättigheter

  Beslutsfattande

  • Olika majoritetskrav
  • Acklamation och omröstning
  • Stämmojäv

 • 14.45 - 16.00

  Pass IV

  Efterarbetet

  • Stämmokommuniké?
  • Protokoll - justering
  • Anmälan till Bolagsverket/Finansinspektionen

  Klander av stämmobeslut

  • Klanderbara beslut och nulliteter
  • Kausalitetsprincipen

 • 16.00

  Kursen avslutas

Citat

BG Institute har bra kursutbud och verklighetsförankrade föreläsare som gör att kurserna ger hög praktisk tillämpbarhet. Bolagsstämma är min favoritkurs hittills.

Medarbetare på Northlaw AB

Utomordentligt bra & nyttig genomgång.

Kursdeltagare 2016