Under denna kursdag får du som deltagare en djupare förståelse för skeendet när finansieringen tillhandahålls av en eller flera banker. Särskilt fokus läggs på frågor om borgenärsavtal/intercreditor agreements, efterställdhet och säkerhetsdokumentation. Under dagen tas även problematiken kring legal opinions upp.

Föreläsaren kommer att gå in på hur relationen mellan olika kategorier av långivare kan vara reglerad, vad det innebär att vara prioriterad respektive efterställd borgenär samt vad låntagaren har att iaktta i förhållande till de olika långivarna. Man kommer också att diskutera pantrealisation och hur en sådan genomförs likväl som vilka de vanligaste säkerheterna är med hänsyn till typ av finansiering och låntagarstruktur.

Utöver att kursdeltagarna diskuterar olika frågor som aktualiseras i dokumentationen kommer man även att beröra och diskutera olika legala frågor som måste få en lösning (särskilt vid borgen och tredjemanspantsättningar), bland annat låneförbudet (särskilt förvärvslåneförbudet), skyddet för bolagets bundna kapital, sakrättsliga moment i anslutning till pantsättning av olika typer av tillgångar, panthavarens skyldigheter vid pantrealisation och regler om återvinning.

Som kursdeltagare får du kunskap om:

 • Borgenärsavtal/intercreditor agreements, efterställdhet och säkerhetsdokumentation
 • Genomförandet av en pantrealisation
 • Säkerhetsdokumentationens vanliga säkerheter, med hänsyn till typ av finansiering och låntagarstruktur
 • Sakrättsliga moment vid säkerställd finansiering och i anslutning till pantsättning av olika typer av tillgångar
 • Borgen och tredjemanspantsättningar
 • Förvärvslåneförbudet

Målgrupp:

Advokater, biträdande jurister och bolagsjurister som ser ett behov av fördjupad kunskap i ämnet.

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost.

 • 09.00-10.15

  Pass I

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset.)

 • 12.45-14.15

  Pass III

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV

 • 16.00-

  Kursen avslutas.