Välkommen till en fullmatad temadag om det allra senaste inom börsrätten, marknadsmissbruk och hållbarhetsrapportering.

Livesändning – Kurstillfället den 26 november kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand. Läs mer här!

Under förmiddagen ledsagar föreläsaren Rolf Skog dig igenom nyheterna på det börsrättsliga området. Efter lunch redogör redogör Fredrik Styrlander och Jonas Myrdal för det senaste inom MAR och sedan avslutas dagen med en genomgång av Björn Wendleby, Mikaela Reinhammar och Marcus Arvidsson på aktuella nyheter inom hållbarhetsrapportering.

En strid ström av börsnoteringar och fortlöpande ändringar i gällande regler för börsnoteringar och för börsbolag gör det nödvändigt att ha koll på nyheter inom det börsrättsliga området.

Förmiddagen med Rolf Skog, professor i bolags- och börsrätt och direktör i i Aktiemarknadsnämnden, ger i koncentrerad form en överblick över nyheter under 2020 och 2021 i en rad för börsbolagen centrala regelverk, bland annat börsernas emittentregler, aktiebolagslagens särskilda regler för börsbolag, Bolagsstyrningskoden, Kollegiets ersättningsregler och Reglerna om offentliga uppköpserbjudanden. Även Aktiemarknadsnämndens praxis samt Disciplinnämndernas beslut ges ordentligt utrymme. På relevanta stället görs också referenser till EU-regler.

Eftermiddagen inleds med en genomgång från Fredrik Styrlander, Head of Compliance Mangold, av de senaste avgörandena från Finansinspektionen och handelsplatsernas disciplinnämnder avseende emittenters ansvar enligt MAR tillsammans med en analys av viktiga tolkningsfrågorna från avgörandena. Därefter går Jonas Myrdal, Kammaråklagare EBM, igenom de viktigaste domarna om insiderbrott och marknadsmanipulation under året och analyserar viktiga rätts- och bevisfrågor samt avgörandenas betydelse. Vi går också igenom eventuella regelverksförändringar, uppdaterade Q/A från ESMA och ställningstaganden från FI.

Dagen avslutas sedan med att Björn Wendleby, Mikaela Reinhammar och Marcus Arvidsson, samtliga från Harvest advokatbyrå, ger en genomgång av de nya regler avseende hållbarhetsrapportering som ska börja tillämpas från årsskiftet och kommande regelverksförändringar inom hållbarhetsområdet för börsbolag. Bland annat behandlas hållbarhetsredovisning enligt artikel 8 i EU:s Taxonomi för hållbara investeringar, förslaget till ett nytt direktiv om företagens hållbarhetsredovisning (Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) och EU Green Bond Standard. Det är en central strategisk fråga för börsföretag att snarast sätta sig in i detaljerna i det nya hållbarhetsregelverket, bl.a. i syfte att säkerställa att dess externa kapitalförsörjning inte hotas. 

Som deltagare får du bland annat kunskap om:

 • Nyheter i marknadsplatsernas emittentregler
 • Nyheter i aktiebolagslagens regler för börsbolag
 • Nyheter i reglerna om ersättningar och incitamentsprogram
 • Nyheter i reglerna om offentliga uppköpserbjudanden
 • Aktiemarknadsnämndens och Disciplinnämndernas praxis
 • Finansinspektionen och handelsplatsernas disciplinnämnder senaste praxis om MAR
 • Viktiga straffrättsliga avgöranden för marknadsmissbruk och deras betydelse
 • Nyheter i regelverk och tolkningar avseende MAR
 • Hållbarhetsredovisning enligt artikel 8 i EU:s Taxonomi för hållbara investeringar
 • Förslaget till ett nytt direktiv om företagens hållbarhetsredovisning (Corporate Sustainability Reporting Directive) och EU Green Bond Standard

Målgrupp:

Advokater, bolagsjurister, rådgivare m.fl. som arbetar med bolags- och börsrättsliga frågor.

Syfte med utbildningen:

Deltagarna ska efter genomgången kurs vara uppdaterade på det börsrättsliga området.

Förkunskaper:

Grundkunskaper i bolags- och börsrätt.

Kursprogram

 • 08.30 – 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 – 10.00

  Pass I
  Föreläsare: Rolf Skog, professor i bolagsrätt och direktör i Aktiemarknadsnämnen

 • 10.15 – 12.00

  Pass II
  Föreläsare: Rolf Skog

 • 12.00 – 13.00

  Lunch (ingår i priset).

 • 13.00 – 14.30

  Pass III
  Föreläsare: Fredrik Styrlander, Head of Compliance Mangold och Jonas Myrdal, Kammaråklagare EBM

 • 14.45 – 16.00

  Pass IV
  Föreläsare: advokaterna Björn Wendleby och Mikaela Reinhammar samt Marcus Arvidsson, associate, Harvest advokatbyrå

 • 16.00 -

  Kursen avslutas.