Välkommen till vår nya kurs om Bostadsarrende i praktiken. Advokat Nils Larsson delar med sig av vad man ska tänka på när man skriver såväl avtal om Bostadsarrende som ändringsavtal och ger svar på andra komplexa frågor.

Livesändning – kurstillfället den 14 september kommer även att livesändas. Du behöver således inte vara på plats för att delta. Läs mer här!

Kursdagen behandlar arrendeformen Bostadsarrende. Kursdokumentationen består av boken Arrende- och andra nyttjanderättsavtal i praktiken (2018) samt ett bildspel.  Kursen behandlar de särskilda svårigheter som finns med denna arrendeform och gällande rättspraxis redovisas.

Som deltagare får du kunskap om:

 • Vad som är Bostadsarrende samt hur dessa avtal avgränsas mot andra avtalsformer
 • Vad som är särskilt att tänka på när man skriver ett avtal om Bostadsarrende och ändringsavtal
 • Hur Bostadsarrendeavtal står sig under avtalstiden då det gäller konkurrens med andra upplåtelser i fastigheten, maxtid, avtalsbrott, fastighetsöverlåtelse och exekutiv försäljning
 • Vad det direkta besittningsskyddet innebär och hur uppsägningar och villkorsändringar ska skrivas samt hur besittningsskyddsprocessen ska hanteras. Vilken bevisning fungerar och hur tas den fram.
 • Hur arrendatorernas överlåtelser kan hanteras

Kursmaterial: Boken Arrende- och andra nyttjanderättsavtal i praktiken, 5 uppl. Norstedts juridik. Bildspel som hänvisar till kursbokens avsnitt.

Kursprogram

 • 08.30 – 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 – 10.00

  Definitionen av Bostadsarrende och avgränsningen mot andra avtalsformer. Gamla avtal. Avtalsskrivning (förvaltningens egen mall granskas). Ändringsavtal.

 • 10.15 – 12.00

  Vilka risker utsätts ett Bostadsarrende för under avtalstiden vid
  • avtalsbrott
  • fastighetsöverlåtelse
  • konkurrens av annan rättighet
  • exekutiv försäljning
  • fastighetsbildning

  Lagreglerna och det ålderdomliga förfarandet när bostadsarrendatorn tvångsvis överlåter arrendet till annan

  Bostadsarrende som kreditobjekt.

 • 12:00-13:00

  Lunch (ingår i priset)

 • 13.00 – 14.30

  Det direkta besittningsskyddet för Bostadsarrende.
  Förverkande av arrenderätten.
  Uppsägning för upphörande vid avtalstidens utgång. Formella regler och förfarandet. Upphörandegrunder. Processen inför arrendenämnd och hovrätt. Bevisning. Rättspraxis

 • 14.45 – 16.00

  Det direkta besittningsskyddet för Bostadsarrende Uppsägning eller villkorsändring till avtalstidens utgång med yrkande om ändrade villkor. Processen inför arrendenämnd och hovrätt. Bevisning. Rättspraxis

 • 16.00 -

  Kursen avslutas.