Behovet av kunskap om bostadshyra är stort, både inom privat och offentlig sektor. Den här kursen ger dig en överblick över hyreslagens bestämmelser och regler avseende bostäder.

Kursen om bostadshyra fokuserar på de viktigaste områdena i lagstiftningen, såsom hyresavtal och hyrestid, hyresvärdens respektive hyresgästens förpliktelser, regler för blockhyra samt besittningsskydd, uppsägning och skadestånd. Du får även ökad kunskap om hyressättning, villkor för hyra och kontraktsskrivning. En vanlig och angelägen fråga som också tas upp gäller så kallade störningsärenden, och hur dessa får och kan hanteras utifrån gällande regelverk.

Ett särskilt avsnitt behandlar blockhyra, det vill säga när kontrakt tecknas med en part avseende hyra av ett antal bostäder, vilka hyrestagaren sedan hyr ut i sin tur. Blockuthyrning ger möjlighet till vissa undantag från hyreslagen. Bland annat finns vissa möjligheter att avtala bort hyreslagens regler, vilka annars är tvingande till hyresgästens fördel. Inom exempelvis offentlig förvaltning förekommer flera olika boendeformer där blockhyra kan vara aktuellt. Kursen ger kunskap om hur hyresavtal och övriga hyresförhållanden, uppsägning och avhysning ska hanteras även i dessa sammanhang.

Som kursdeltagare får du bland annat kunskap om:

 • Förutsättningarna för ett hyresförhållande
 • Hyressättning, bruksvärdeshyra och skälig hyra
 • Hyresförhandlingssystemet
 • Hyresavtal, kontraktsskrivning och villkor för hyra
 • Hyresrättens övergång
 • Gällande regler avseende blockhyra
 • Hyresvärdens och hyresgästens förpliktelser
 • Förbättrings- och ändringsarbeten
 • Hantering av så kallade störningsärenden
 • Uppsägning, besittningsskydd, avhysning och skadestånd
 • Det kollektiva hyresförhandlingssystemet
 • Rättspraxis, nyheter och senaste tidens utveckling inom området

målgrupp

Kursen riktar sig till dig som arbetar med uthyrning inom hyresrätt i egenskap av fastighetsägare, hyresvärd, handläggare eller förvaltare inom både privat och offentlig sektor. Kursen passar även advokater och jurister med denna inriktning.


 

 

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost

 • 9.00-10.00

  Pass I
  Grundläggande begrepp
  Hyresavtalet, hyresvillkor
  Uppsägning och delgivning

 • 10.15-12.00

  Pass II
  Rättigheter och skyldigheter
  Skadestånd
  Överlåtelse av hyresrätten
  Förverkande av hyresrätten
  Störningar

 • 12.00-13.00

  Lunch (ingår)

 • 13.00-14.30

  Pass III
  Hyresgästens besittningsskydd
  Prövning av hyresvillkor
  Bruksvärdehyra
  Det kollektiva hyresförhandlingssystemet

 • 14.45-16.00

  Pass IV
  Hyresgästinflytande vid förbättrings- och
  ändringsarbeten (ombyggnad)
  Blockhyra
  Kursen avslutas med en frågestund.