Denna nyhetsdag tar upp de bostadsrättsliga frågor som kommit upp under det gångna året.

Kursen behandlar aktuella bostadsrättsliga frågor och ämnen såsom bildande och redovisningsregler. Utöver detta är kursdagen en nyhetsdag som för bästa nyhetsvärde kommer att vara kopplad till översiktliga rubriker enligt nedan tills närmare inpå kursdagen, allt för att vi skall kunna få del av den absolut senaste rättsutvecklingen.

Som kursdeltagare får du kunskap kring det allra senaste inom bostadsrättsliga frågor, såsom:

 • Den aktuella utvecklingen kring nyproduktion och bildande av bostadsrättsföreningar
 • Aktuell praxis kring medlemskaps- och ansvarsfrågor
 • Skatte- och redovisningsfrågor
 • Rättsläget vid köp av bostadsrätter, likväl som tvisteaspekten

Målgrupper:

Advokater och andra jurister med bred fastighetsrättslig praktik, fastighetsmäklare, de som arbetar med mark- och exploatering på kommuner samt kredithandläggare.

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00-10-15

  Pass I
  Gällande rätt kring nyproduktion och nybildning av bostadsrättsföreningar.
  Reservationsavtal och optionsrätter

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II
  Köp och förmedling av bostadsrätter

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår)

 • 12.45-14.15

  Pass III
  Beskattning av bostadsrätter, bland annat vid förändringar av det som ingår i bostadsrätten

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV
  Medlemskap, likhetsprincipen och ansvarsfördelningen mellan medlem och föreningen

 • 16.00

  Kursen avslutas