Denna nyhetsdag tar upp de bostadsrättsliga frågor som kommit upp under det gångna året.

Kursen behandlar aktuella bostadsrättsliga frågor och ämnen såsom bildande och redovisningsregler. Utöver detta är kursdagen en nyhetsdag som för bästa nyhetsvärde kommer att vara kopplad till översiktliga rubriker enligt nedan tills närmare inpå kursdagen, allt för att vi skall kunna få del av den absolut senaste rättsutvecklingen.

Som kursdeltagare får du kunskap kring det allra senaste inom bostadsrättsliga frågor, såsom:

 • Förhandsavtal – rättsläget just nu och den troliga rättsutvecklingen
 • Kapade bostadsrättsföreningar och hur medlemmar kan skyddas
 • Är produktionen av ägarlägenheter bättre för konsumenterna än bostadsrätter?
 • När är ett fel i en bostadsrätt väsentligt?
 • Rättspraxis om hur skötselansvaret fördelas mellan medlem och förening
 • Dessutom om ansvaret för lägenhetsförteckningen och om gränsdragningen mellan äkta och oäkta föreningar

Målgrupper:

Advokater och andra jurister med bred fastighetsrättslig praktik, fastighetsmäklare, de som arbetar med mark- och exploatering på kommuner samt kredithandläggare.

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost.

 • 09.00-10.15

  Pass I Upplåtelser
  Förhandsavtal. Rättsläget just nu med aktuell praxis.

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II Föreningsfrågor
  - Misskötta bostadsrättsföreningar med Kinesiska muren i Malmö som exempel. Vad kan göras inom ramen för gällande lagstiftning och vilket behov finns av ändringar?
  - Är ägarlägenheter ett alternativ till bostadsrättsföreningar?

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset.)

 • 12.45-14.15

  Pass III Köp och pant
  - Dold pantsättning. NJA 2019 s 94 (Gamla vägen). Hur lyder prejudikatet och vilken vetskap
  saknas fortfarande?
  - Vad är ”väsentligt sämre skick” i 19 § köplagen? Två hovrättsfall som belyser skillnaden mellan relativ försämring och absolut försämring.

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV Medlemmen och föreningen
  - Hur skyddad är rätten till uteplats?
  - Vem ansvarar för fel i installerad golvvärme?
  - Tredimensionell fastighetsbildning, oäkta bostadsrättsföreningar och skattefrågor

 • 16.00-

  Kursen avslutas.