Denna nyhetsdag tar upp de mest uppmärksammade bostadsrättsliga frågor som kommit upp under det gångna året 2022.


Kursdeltagare har vid senaste genomförandet givit kursen snittbetyget 6,27 av 7,0 ⭐

För dig som missade kursdagen finns fortfarande möjlighet att ta del av den som e-kurs till och med 31 januari – hela kursen som inspelad version som du ser när det passar dig.


E-kursen behandlar aktuella bostadsrättsliga frågor och ämnen såsom bildande av förening och redovisningsregler. Precis som alla nyhetsdagar kommer fokus även på denna nyhetsdag att ligga på de viktigaste händelserna under året, intressanta rättsfall, nya lagar och regler samt en blick framåt mot vad som komma skall.

Den 17 mars lämnade regeringen proposition 2021/22:171, Tryggare bostadsrätt, till riksdagen med förslag som i huvudsak är tänkta att träda i kraft vid årsskiftet. Propositionen innehåller de största förändringarna på området för bostadsrätter på mer än 30 år. På Bostadsrättsdagen med Göran Olsson och Ulf Jensen den 29 september kommer förändringarna att beskrivas och analyseras.

Bland de frågor som då kommer att tas upp finns:

 • Begränsning och klargörande av tidsfristen för upplåtelse i förhandsavtal
 • Blir bokningsavtal för utpekade lägenheter ogiltiga?
 • Tidpunkten för tillträde regleras i lagen
 • Lägenheten och upplåten mark ska beskrivas i upplåtelseavtalet
 • Möjligheten att slippa ställa säkerhet genom att redovisa slutliga anskaffningskostnaden på stämma tas bort.
 • En medlem = en röst ska inte kunna ändras i stadgarna
 • Ökade krav på information i den ekonomiska planen
 • Strängare krav på intygsgivare
 • Sju dagars betänketid innan förhandsavtalet blir bindande
 • Villkoret om föreningens försumlighet för frånträdande av förhandsavtal slopas
 • Striktare regler om medlemmens rätt till ändringar i lägenheten

Ändringarna är som synes av särskilt stor betydelse för byggbranschen och andra som projekterar bostadsrätter.

Missa inte detta unika tillfälle att få del av experternas bedömning av den nya lagstiftningen.

Målgrupper

Advokater och andra jurister med bred fastighetsrättslig praktik, fastighetsmäklare, de som arbetar med mark- och exploatering på kommuner samt kredithandläggare.

Pass I

 • Begränsning och klargörande av tidsfristen för upplåtelse i förhandsavtal
 • Tidpunkten för tillträde regleras i lagen
 • Lägenheten och upplåten mark ska beskrivas i upplåtelseavtalet
 • Sju dagars betänketid innan förhandsavtalet blir bindande
 • Villkoret om föreningens försumlighet för frånträdande av förhandsavtal slopas


Pass II

 • Bokningsavtal ifrågasatta
 • Ökade krav på information i den ekonomiska planen
 • Strängare krav på intygsgivare
 • Möjligheten att slippa ställa säkerhet genom att redovisa slutliga anskaffningskostnaden på stämma tas bort.
 • En medlem = en röst ska inte kunna ändras i stadgarna
 • Striktare regler om medlemmens rätt till ändringar i lägenheten


Pass III

 • Ska alla bostadsrätter finnas i registret?
 • Hur ska befintliga pantsättningar föras in i registret?
 • Direktåtkomst eller viss sekretess?
 • Vem ska föra registret?


Pass IV

Viktiga rättsfall, bland annat:

 • Uppdrag som särskild granskare
 • Ingrepp i lägenhet

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakt: Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

9.500 kr (exkl. moms)

Ingår i Kompetenspaket

Läs mer

Denna e-kurs är en klippt 5,5h lång version av kurstillfället som livesändes den i september 2022. E-kursen avslutas med kontrollfrågor för att säkerställa din nyvunna kunskap från kursen. E-kursen är tillgänglig till och med den 31 januari 2022.

FÖRELÄSARE

presentation-board 2
 Image of
Göran Olsson
Läs mer
presentation-board 7
 Image of
Ulf Jensen
Gästprofessor/författare
Läs mer