BG Institute har under flera år, i samarbete med Fredric Renström, genomfört en mycket välbesökt och uppskattad tvådagarskurs i arvsrätt som behandlar de mest komplicerade arvsfrågorna.


Livesändning – kurstillfället den 9-10 november kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Läs mer här!

Vi har mottagit önskemål att ge denna utbildning på nytt och därför bett Fredric Renström att redogöra för de mycket komplicerade arvsfrågorna som praktiserande stöter på i sin verksamhet. Syftet är att du som deltagare ska få en oerhört bra genomgång avseende flera av de mest svårtillgängliga områdena inom arvsrätten.

Förutom att ge en genomgång av de nya avgöranden som meddelats på senare tid behandlar kursen de svåröverskådliga regelsystemen avseende bland annat bestämmelserna i 3 kapitlet Ärvdabalken om sekundosuccession, vederlag, förkovran m.m; 6 kapitlets bestämmelser om förskott samt 7 kapitlets bestämmelser om laglott och det förstärkta laglottsskyddet.

Du får även en genomgång av relationen gåva/fordringar/övriga transaktioner i familjerättsliga förhållanden i ljuset av senare års praxis och den nya arvsförordningen.

Tillsammans går ni igenom:

– vissa huvudregler avseende testamentes upprättande, återkallelse samt tolkningsregler
– vissa bestämmelser om dödsboförvaltning framförallt med inriktning på boutredningsmannens och testamentsexekutorns ansvarsområde och befogenheter och om praktiska bodelnings/arvsskiftesfrågor.

Undervisningen sker i en slags seminarieform, varvid deltagare har stora möjligheter till att ställa frågor.

Som deltagare får du kunskap om:

• Sammanfattning av såväl vissa grundläggande bestämmelser i Ärvdabalken som vissa återkommande mer komplicerade frågeställningar inom arvsrätten
• Praktiska hanteringslösningar
• Utvalda testamentsfrågor
• Genomgång av senaste årens avgöranden från Högsta domstolen samt vissa underrättsavgöranden


Målgrupp

Advokater och biträdande jurister på advokatbyråer samt jurister på andra byråer eller banker som arbetar med familjerätt.

Är ni flera från organisationen som är intresserade av denna kurs? Läs här för mer information om våra organisationsanpassade utbildningar.

 

Kursprogram

 • Dag 1 & 2

  Samtliga pass och tider gäller både dag 1 och 2

 • 08.30 - 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 - 10.00

  Pass I

 • 10.15 - 12.00

  Pass II

 • 12.00 - 13.00

  Lunch (ingår i priset).

 • 13.00 - 14.30

  Pass III

 • 14.45 - 16.00

  Pass IV

 • 16.00 -

  Kursen avslutas