Arbetet som boutredningsman och bodelningsförrättare beskrivs av många som svårt och många gånger ensamt.

Behovet av att ventilera frågeställningar inom detta området är stort, det har varit tydligt under tidigare kurser och vi har fått flera förfrågningar om att åter ta upp denna specialkurs. Därför har vi bett Fredric Renström att åter lotsa oss igenom boutredningsmannens arbete, från tingsrättens förordnande till ett eventuellt tvångsbeslut och slutredovisningen av ärendet, inklusive eventuella skadeståndsfrågor.

Vi har vidare bett Fredric att belysa arbetet med genom några typiska arvsrättsliga frågeställningar, där boutredningsmannens speciella roll sätts i fokus, exempelvis när fråga uppkommer om efterarv, värderingar, testamentsfrågor och tolkning, tvister mellan dödsbodelägare och dödsbos tvister med tredje man.

Citat från tidigare deltagare:
”Fredric Renström är min absoluta favorit. Han har praktisk erfarenhet från familjerätten och vet hur man praktiskt hanterar olika frågor.”

Du får under dagen bland annat kunskap om:

 • Delvägarförvaltningen
 • Bouppteckningen, exempel dödsbodelägarkretsen och värderingsfrågor
 • Förhållandet tillgång i boet/redovisning/gåvor/förskott och laglottskränkande gåvor – boutredningsmannens utredningsansvar
 • Samäganderättsfrågor
 • Vilka befogenheter och skyldigheter har bodelningsförrättaren/skiftesman/boutredningsman?
 • Om testamentes giltighet och tolkning
 • Tvister som uppkommer mellan dödsboet/dödsbodelägarna/andra
 • om utländska tillgångar och ytterligare internationella frågeställningar
 • redovisningen

Kursprogram

 • 08.30 - 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.0 - 10.00

  Pass I

 • 10.15 - 12.00

  Pass II

 • 12.00 - 13.00

  Lunch (ingår)

 • 13.00 - 14.30

  Pass III

 • 14.45 - 16.00

  Pass IV