En e-kurs om aktuella frågor inom bullerområdet och särskilt sådana som kan uppkomma vid prövning enligt miljöbalken.

Under e-kursen kommer föreläsarna, Agnes Larfeldt och Saskia Hoffsten, redogöra för bland annat buller från följdverksamheter, såsom trafikbuller och frågor rörande hantering av bullerstörning vid förtätning av bebyggelse intill befintlig industri. E-kursen berör även undervattensbuller och utredningskraven vid tillståndsprövning avseende vattenverksamhet. Vidare berörs ny praxis och vägledning inom området.

Som deltagare får du kunskap om:

  • Aktuell lagstiftning och praxis inom bullerområdet.
  • Utvecklingen på området undervattensbuller.
  • Buller från följdverksamheter, t ex trafikbuller.
  • Exempel på utformning av bullervillkor.

Kursinnehåll /Agenda och upplägg:

E-kursen inleds med en allmän redogörelse för den senaste utvecklingen av de centrala bullerfrågor som kan aktualiseras vid tillståndsprövning enligt miljöbalken. Vi kommer därefter gå närmare in på ett antal särskilt intressanta och aktuella områden, ny vägledning för buller från idrottsplatser, bestämmelser om buller vid planläggning, praxis rörande följdverksamheter samt även undervattensbuller och vad det har kommit att betyda för utredningskraven vid tillståndsprövningar för vattenverksamhet enligt miljöbalken.

Slutligen avser vi presentera exempel på utformning av bullervillkor.

Syfte med utbildningen:

E-kursen ger inblick i de senaste uppdateringarna på bullerområdet. Området utvecklas ständigt och berör utöver verksamhetsutövaren bland annat kommuners, länsstyrelsers och centrala myndigheters arbete vid fysisk planering, tillsyns- och tillståndsärenden, samt framtagande av nya regelverk och vägledningar. Frågor inom bullerområdet aktualiserar ofta flera olika regelverk, såsom miljöbalken, plan- och bygglagen, trafikbullerförordningen samt EU-rätten.

En rad olika vägledningar har på senare år tagits fram av bland andra Naturvårdsverket och Boverket i syfte att underlätta implementeringen av lagstiftningen. Bland annat forskning och teknisk utveckling driver samtidigt fram nya krav och regleringar på området liksom effektivare mätmetoder och skyddsåtgärder. Även svensk vattenrätt är i förvandling och omfattar förändringar som rör buller.

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakt: Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

995 kr (exkl. moms)

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

E-kursen genomfördes som webbinarium den 28 april 2022 och är 90 minuter långt inklusive avslutande kontrollfrågor.

Efter ditt köp har du tillgång till e-kursen i tre månader.

FÖRELÄSARE

presentation-board 1
 Image of
Agnes Larfeldt
Advokat
Läs mer
presentation-board 1
 Image of
Saskia Hoffsten
Biträdande jurist
Läs mer