En nyhetsdag med inriktning mot bygg- och entreprenadsektorn. Kursen behandlar aktuella frågor som rör upphandling och genomförande av entreprenader.

Vår årligen återkommande nyhetsdag med inriktning på bygg och entreprenad behandlar aktuella branschspecifika frågor. Dagen är starkt efterfrågad och ger dig en praktisk genomgång inom området med en särskild fördjupning inom de mest aktuella frågorna.

Nyhetsdagen 2015 hålls av våra uppskattade föreläsare Bo Linander och Peter Thors, som behandlar komplicerade frågor som ofta uppkommer i praktiken. Du får en uppdatering av byggsektorns avtalssystem och aktuell rättspraxis. Bland andra kommenteras två fall som gäller centrala frågor för byggsektorn: dels riskfördelningen av markförhållanden och andra okända förutsättningar och dels innebörden av begreppet vårdslöshet i bestämmelserna om entreprenörens felansvar. Dessa fall kommer att behandlas utförligt.

Nyhetsdagen är avsedd för konsulter, beställare, entreprenörer, bygg- och projektledare, inköpare, besiktningsmän, jurister samt övriga som arbetar med upphandling och genomförande av bygg och anläggningsentreprenader.

Som deltagare får du kunskap om:

 • Tillämpning av standardavtalen i ljuset av aktuella rättsfall
 • Beställarens skyldighet att tillhandahålla underlag för anbudsräkning, riskfördelning av okända förutsättningar.
 • Entreprenörens ansvar för fel
 • Aktuella frågor om tillämpningen av LOU och LUF

Målgrupp

Nyhetsdagen är avsedd för konsulter, beställare, entreprenörer, bygg- och projektledare, inköpare, besiktningsmän, jurister och övriga som arbetar med upphandling och genomförande av bygg- och anläggningsentreprenader.


Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00-10.00

  Pass I
  Standardavtalens regler om förutsättningar för entreprenader

 • 10.15-12.00

  Pass II
  Frågor om behörighet och befogenhet samt aktuella rättsfall

 • 12.00-13.00

  Lunch (ingår)

 • 13.00-14.30

  Pass III
  Tillämpning av LOU

 • 14.45-16.00

  Pass IV
  Byggfelsförsäkringen, Motiv AMA AF 12 samt ansvar för konsulter

 • 16.00

  Kursen avslutas

Citat

Aktuella frågeställningar, kompetenta föreläsare, mycket intressant.

Caroline Appelberg

Advokatfirman Lindahl