Välkommen till en nyhetsdag om den viktiga juridiken som berör dig som är verksam inom byggbranschen och entreprenadsektorn. Du får en genomgång av reglerna utifrån ett praktiskt perspektiv, information om nyheter och ett fokus på särskilt aktuella frågor.

Bygg- och entreprenaddagen är en populär och efterfrågad temadag vid BG Institute sedan flera år tillbaka. Bo Linander och Peter Thors, erfarna och populära föreläsare, ger dig en uppdatering av byggsektorns avtalsvillkor, tar upp aktuella rättsfall som belyser hur avtalsvillkoren ska tolkas och tillämpas och behandlar aktuella frågor om offentlig upphandling. Några intressanta frågor som kommer tas upp under dagen avser bland annat domar om onormalt låga anbudspriser vid offentlig upphandling och om fastighetsäljares ansvar för enstegstätade putsfasader samt kommande dom om skadestånd vid avbruten upphandling. Kursinnehållet uppdateras och anpassas i takt med utvecklingen och nya intressanta rättsfall fram till kursdagen.

Som deltagare får du bland annat veta mer om:

 • Revidering av standardavtalen inom byggsektorn
 • Praktisk tillämpning av standardavtalen i ljuset av aktuella rättsfall
 • Jämkning av förseningsvite
 • Cut off-klausuler vid factoring
 • Tillämpning av reglerna i LOU/LUF i aktuella rättsfall
 • Ändringar i LOU/LUF till följd av EU:s nya upphandlingsdirektiv

Nyhetsdagen avslutas med ett mingel och bubbel där du har möjlighet att nätverka med experter eller branschkollegor.


målgrupp

Bygg- och entreprenaddagen är en bred temadag som passar dig som exempelvis är beställare, entreprenör, konsult, bygg- eller projektledare, inköpare eller besiktningsman. Dagen passar även övriga som arbetar med upphandling och genomförande av anläggningsentreprenader och jurister med inriktning mot entreprenadjuridik.


 

 

Kursprogram

 • 8.30-9.00

  Inskrivning och frukost

 • 9.00-10.30

  Pass I

 • 10.45-12.00

  Pass II

 • 12.00-13.00

  Lunch (ingår)

 • 13.00-14.30

  Pass III

 • 14.45-16.00

  Pass IV

 • 16.00

  Nyhetsdagen avslutas med mingel och bubbel där du har möjlighet att nätverka med experter eller branschkollegor