Välkommen till vår årliga nyhetsdag som behandlar den viktiga juridiken som berör dig som är verksam inom byggbranschen och entreprenadsektorn. Du får en genomgång av reglerna utifrån ett praktiskt perspektiv, information om nyheter och ett fokus på särskilt aktuella frågor.

Livesändning – kurstillfället den 6 maj kommer även att livesändas. Du behöver således inte befinna dig i Stockholm för att vara med på kursen. Läs mer här!

Bygg- och entreprenaddagen är en efterfrågad nyhetsdag vid BG Institute sedan flera år tillbaka. Våra två populära föreläsare Bo Linander och Peter Thors ger dig en uppdatering av det senaste inom bygg- och entreprenadsektorn. Under denna nyhetsdag tar de upp det mest aktuella och viktigaste som har skett under det gångna året. Kursinnehållet uppdateras och anpassas i takt med utvecklingen och du kan vara helt säker på att få ta del av de senaste och mest intressanta rättsfallen samt vilka utmaningar vi står inför.

På förmiddagen behandlas aktuella frågor om entreprenadjuridik, bland annat följande:

 • Störningar och hinder i entreprenader, frågor om redovisning och bevisbörda utifrån ett aktuellt rättsfall. Krav på underrättelser.
 • Praktisk tillämpning av hävningsreglerna i standardavtalen.
 • Revidering av AB 04, ABT 06 och AMA AF 12.
 • Konsultansvar, genomgång av hovrättsdomar.
 • Ny hovrättsprövning av tvist om enstegstätad tunnputsfasad.
 • Fråga om fel i entreprenad utifrån vad parterna avtalat.

Under eftermiddagen kommer ny rättspraxis från EU-domstolen och svenska förvaltningsdomstolar att gås igenom, bland annat om följande:

 • Skyldigheten för en upphandlande myndighet att i ramavtal precisera den totala kvantiteten som kan komma att bli aktuell samt den upphandlande myndighetens frihet att göra egna bedömningar vid utvärdering av anbud.
 • Tillämpningen av nya regler i 2017 års upphandlingslagar avseende uteslutning av anbudsgivare på grund av avtalsbrott.
 • Möjligheterna att ändra i ingångna avtal.
 • Handläggning vid onormalt låga anbud och möjligheterna att förkasta strategiskt prissatta anbud.

Är kalendern fullbokad hela våren?

I år finns möjlighet att se kursen i efterhand som. Stockholmstillfället den 5 mars spelades in finnas som en e-kurs, på så sätt finns chansen för alla att ta del av årets nyhetsdag. Mer om det här!

MÅLGRUPP

Bygg- och entreprenaddagen är en bred temadag som passar dig som exempelvis är beställare, entreprenör, konsult, bygg- eller projektledare, inköpare eller besiktningsman. Dagen passar även övriga som arbetar med upphandling och genomförande av anläggningsentreprenader och jurister med inriktning mot entreprenadjuridik.

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost.

 • 09.00-10.15

  Pass I

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset).

 • 12.45-14.15

  Pass III

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV

 • 16.00-

  Kursen avslutas.

Citat

Bra dag - nöjd elev!

Roger Andersson

Tanums Kommun