Välkommen till vår årliga nyhetsdag som behandlar den viktiga juridiken som berör dig som är verksam inom byggbranschen och entreprenadsektorn. Du får en genomgång av reglerna utifrån ett praktiskt perspektiv, information om nyheter och ett fokus på särskilt aktuella frågor.

Livesändning – kurstillfället den 5 maj kommer enbart att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand. Läs mer här!

Advokaterna Rolf Andersson och Viktoria Edelman på AG Advokat redogör för aktuella nyheter inom bygg- och entreprenadbranschen. Innehållet i kursen kommer att uppdateras med aktuella frågor och beakta den senaste utvecklingen i rättspraxis.

På förmiddagen gås aktuella frågor om entreprenadrätt igenom bl.a. följande:

 • Redovisning av dagsläget i fråga om nya AB/ABT och AMA AF och vilka frågor som behöver revideras, alternativt har reviderats i de nya standardavtalen.
 • Hanteringen av ÄTA-arbeten, hinder och rubbningar i entreprenaden samt krav på underrättelser och dokumentation.
 • Fel i utförd entreprenad enligt AB 04 och ABT 06, ersättning för fel som inte avhjälpts samt följdskador av fel och värdeminskningsavdrag.
 • Ny rättspraxis

På eftermiddagen gås bl.a. aktuella frågor om offentlig upphandling av byggentreprenader innefattande följande:

 • Krav på referenser/referensprojekt och auktorisation.
 • Krav på underleverantörer/underentreprenörer till anbudslämnare i offentliga upphandlingar.
 • Prissättning i mängdkontrakt utifrån domstolspraxis.
 • Upphandling av partneringentreprenader genom offentlig upphandling.

MÅLGRUPP

Bygg- och entreprenaddagen är en bred temadag som passar dig som exempelvis är beställare, entreprenör, konsult, bygg- eller projektledare, inköpare eller besiktningsman. Dagen passar även övriga som arbetar med upphandling och genomförande av anläggningsentreprenader och jurister med inriktning mot entreprenadjuridik.

ÖVRIGT

För att tillgodogöra sig kursen så rekommenderas du att du har tillgång till AB04 och ABT06. Övrigt kursmaterial tillhandahålls via Learnifier och finns tillgängligt två dagar innan kursen.

Är ni flera från organisationen som är intresserade av denna kurs? Läs här för mer information om våra organisationsanpassade utbildningar.

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost.

 • 09.00-10.15

  Pass I

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset.)

 • 12.45-14.15

  Pass III

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV

 • 16.00-

  Kursen avslutas.